ASN Levenslooprekening

  • Variabele rente: 0,40%*
  • Doordat de overheid de levensloopregeling heeft afgeschaft, kun je geen nieuwe ASN Levenslooprekening openen
  • Hieronder lees je informatie over je bestaande ASN Levenslooprekening

Voorwaarden

* Rente op jaarbasis vanaf 16-05-2019 (rentewijzigingen voorbehouden).

Alternatieven voor de ASN Levenslooprekening

De overheid heeft de levensloopregeling per 1 januari 2012 afgeschaft. Daarom kun je geen nieuwe ASN Levenslooprekening openen. Wil je toch sparen bij een duurzame bank én spaarrente ontvangen over je spaargeld? Dat kan met ASN Ideaalsparen en ASN Depositosparen.

Doorsparen met de ASN Levenslooprekening

Je kunt doorsparen tot de dag voor je AOW-datum, je eerdere pensioendatum of uiterlijk 31 december 2021. Voor de levensloopregeling gelden de volgende maxima:

  • Per jaar mag je maximaal 12% van je brutosalaris sparen, tenzij je geboren bent in de periode van 1950 tot en met 1954. Dan mag je maximaal 100% van je brutosalaris sparen.
  • Als je via je werkgever doorspaart, kun je in totaal tot 210% van je laatste brutojaarsalaris sparen.

Je kunt doorgaan met sparen of (een deel van) je tegoed opnemen. Je kunt ook stoppen met sparen, maar je geld wel op deze rekening laten staan.

Je levenslooptegoed opnemen

a. Geheel opnemen en beëindigen levenslooprekening
Je kunt het tegoed in één keer volledig opnemen. Met het Opnameformulier ASN Levenslooprekening regel je de opname van je totale tegoed. Na ontvangst van het formulier heft ASN Bank je rekening binnen 10 werkdagen op. Het tegoed storten wij op het rekeningnummer van je (ex)werkgever. Deze houdt de verplichte loonheffingen in en keert het nettobedrag aan je uit. Let op! Het bedrag is volledig belast.

b. Deelopname
Je kunt ook een deelopname doen. Met het Opnameformulier ASN Levenslooprekening regel je de opname van een gedeelte van het tegoed. Het tegoed storten wij op het rekeningnummer van je (ex-)werkgever. Deze houdt de verplichte loonheffingen in en keert het nettobedrag aan je uit. Let op! Bij een deelopname is het opgenomen bedrag volledig belast.

Kun je niet terecht bij je voormalige werkgever?

Heb je geen voormalige werkgever meer, bijvoorbeeld doordat het bedrijf niet meer bestaat of failliet is gegaan? Dan kun je je volledige tegoed in één keer opnemen en ons vragen om loonheffingen in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Wij houden dan maximaal 52% loonheffing in (tabel bijzondere beloningen). Maar we houden geen rekening met je levensloopverlofkorting. Deze verreken je later zelf in je aangifte inkomstenbelasting. Met het Opnameformulier ASN Levenslooprekening zonder werkgever regel je de opname van je tegoed.

Je tegoed periodiek uitkeren

Je kunt het tegoed ook in delen (periodiek) laten uitkeren. Dit is alleen mogelijk als je beschikt over een (ex-)werkgever. Je (ex-)werkgever houdt de verplichte loonheffingen in en keert het nettobedrag aan je uit. Met het Opnameformulier ASN Levenslooprekening regel je de periodieke opnames.

Beleggingen

Is een deel van je tegoed belegd in beleggingsfondsen? Dan kun je met het Opdrachtformulier Beleggen ASN Levenslooprekening of via ASN Online Bankieren je beleggingen beheren.
Wil je van je saldo een deel opnemen dat is belegd? Dan bepaal je eerst zelf welke beleggingen je wilt verkopen. Nadat je ze hebt verkocht, kunnen wij je aanvraag verwerken. Je kunt je beleggingen verkopen met het Opdrachtformulier Beleggen ASN Levenslooprekening of via ASN Online Bankieren.
Wil je je levenslooprekening beëindigen? Dan hoef je geen aparte opdracht tot verkoop van je beleggingen te geven. Met het Opnameformulier ASN Levenslooprekening geef je meteen opdracht aan ASN Bank om alle beleggingen te verkopen voordat de rekening beëindigd wordt.

Levensloopverlofkorting

Neem je geld op van je ASN Levenslooprekening, dan heb je mogelijk recht op levensloopverlofkorting. Dit is een korting op je inkomstenbelasting. Deze korting is nooit meer dan het opgenomen bedrag. De korting is maximaal € 209 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011. Je (ex-)werkgever verrekent deze levensloopverlofkorting als hij je levensloopsaldo aan je uitkeert.

Heb je geen werkgever meer? Dan houden wij alleen de loonheffingen in. We houden géén rekening met de levensloopverlofkorting. Je kunt je levensloopverlofkorting dan verrekenen met je aangifte Inkomstenbelasting.

In geval van overlijden

Als je overlijdt, wordt het volledige levenslooptegoed uitgekeerd aan je erfgenamen, na inhouding van de verplichte loonheffingen. Over dit bedrag zijn je erfgenamen mogelijk erfbelasting verschuldigd.

Sparen met een variabele rente

Bij ASN Levensloopsparen ontvang je een variabele spaarrente van 0,40%*. Dat betekent dat de rente niet vaststaat, maar dat ASN Bank de spaarrente altijd kan verhogen of verlagen. De rente over je spaarsaldo wordt dagelijks berekend. Je opgebouwde rente wordt jaarlijks in januari op je spaarrekening bijgeschreven. Let op. Je inkomen stijgt als je geld opneemt. Je kunt daardoor in een hogere belastingschijf terechtkomen. Ook heb je misschien minder recht op toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag.

Bekijk alle rentetarieven van ASN Bank

Rente op jaarbasis vanaf 16-05-2019 (rentewijzigingen voorbehouden).

, waarmee kunnen we je helpen?