ASN Levenslooprekening

  • Variabele rente: 0,20%*
  • Doordat de overheid de levensloopregeling heeft afgeschaft, kun je geen nieuwe ASN Levenslooprekening openen
  • Hieronder lees je informatie over je bestaande ASN Levenslooprekening

Voorwaarden

* Rente op jaarbasis vanaf 07-11-2019 (rentewijzigingen voorbehouden).

Alternatieven voor de ASN Levenslooprekening

De overheid heeft de levensloopregeling per 1 januari 2012 afgeschaft. Daarom kun je geen nieuwe ASN Levenslooprekening openen. Wil je toch sparen bij een duurzame bank én spaarrente ontvangen over je spaargeld? Dat kan met ASN Ideaalsparen en ASN Depositosparen.

Doorsparen met de ASN Levenslooprekening

Je kunt doorsparen tot de dag voor je AOW-datum, je eerdere pensioendatum of uiterlijk 31 december 2021. Voor de levensloopregeling gelden de volgende maxima:

  • Per jaar mag je maximaal 12% van je brutosalaris sparen, tenzij je geboren bent in de periode van 1950 tot en met 1954. Dan mag je maximaal 100% van je brutosalaris sparen.
  • Als je via je werkgever doorspaart, kun je in totaal tot 210% van je laatste brutojaarsalaris sparen.

Je kunt doorgaan met sparen of (een deel van) je tegoed opnemen. Je kunt ook stoppen met sparen, maar je geld wel op deze rekening laten staan.

Je levenslooptegoed opnemen

Het tegoed op je levenslooprekening wordt uitgekeerd via je huidige werkgever. Deze houdt de verplichte loonheffingen in en keert het nettobedrag aan je uit. Alle uitgekeerde bedragen zijn volledig belastbaar.

Met het Opnameformulier ASN Levenslooprekening via werkgever regel je de uitbetaling. Je kunt kiezen voor:

  • Geheel opnemen en beëindigen

Geef op het formulier aan dat je het volledige saldo wilt opnemen. Na ontvangst van het formulier heft ASN Bank binnen tien dagen je rekening op.

  • Deelopname

Geef op het formulier aan welk bedrag je eenmalig wilt opnemen. Het kan fiscaal gunstig zijn om het totale tegoed in verschillende jaren op te nemen.

  • Periodieke uitkering

Wil je maandelijks een bedrag laten uitkeren? Dat kan met een periodieke opname. Geef op het formulier aan welk bedrag je per maand (of per vier weken) wilt opnemen.

Let op, het formulier moet ook door je werkgever worden ingevuld en ondertekend. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier stort ASN Bank het bedrag op de rekening van je werkgever.

Heb je geen werkgever meer?

Als je niet meer in dienst bent, kan je voormalig werkgever in de meeste gevallen niet meer voor de uitbetaling van je levenslooptegoed zorgen. Je kunt het tegoed dan laten uitbetalen via ASN Bank. Wij zorgen voor een ‘salaris’-betaling waarbij we het maximale tarief van 52% loonheffing zullen inhouden. Eventueel te veel betaalde loonbelasting kun je terugvragen via je aangifte IB. Zo kun je ook je levensloopverlofkorting verrekenen.

Met het formulier Opnameformulier ASN Levenslooprekening zonder werkgever regel je de uitbetaling. Je kunt kiezen voor:

  • Volledig saldo opnemen en de rekening opheffen

Geef op het formulier aan dat je het volledige saldo wilt opnemen. Na de uitbetaling van het saldo heft ASN Bank je rekening op.

  • Deelopname

Geef op het formulier aan welk bedrag je eenmalig wilt opnemen. Het kan fiscaal gunstig zijn om het totale tegoed in verschillende jaren op te nemen. Je kunt meerdere keren per jaar een deelopname doen. Je vult dan elke keer opnieuw een formulier in.

Let op, alle formulieren die op de 10e van de maand door ASN Bank ontvangen zijn worden normaal gesproken rond de 15e van de maand uitbetaald. Een formulier dat we na de 10e ontvangen wordt de volgende maand uitbetaald.

Na de uitbetaling krijg je van ons een uitkeringsspecificatie. Ook sturen we begin van het jaar een opgave voor je belastingaangifte toe.

Beleggingen

Is een deel van je tegoed belegd in beleggingsfondsen? Dan kun je met het Opdrachtformulier Beleggen ASN Levenslooprekening of via ASN Online Bankieren je beleggingen beheren.
Wil je van je saldo een deel opnemen dat is belegd? Dan bepaal je eerst zelf welke beleggingen je wilt verkopen. Nadat je ze hebt verkocht, kunnen wij je aanvraag verwerken. Je kunt je beleggingen verkopen met het Opdrachtformulier Beleggen ASN Levenslooprekening of via ASN Online Bankieren.
Wil je je levenslooprekening beëindigen? Dan hoef je geen aparte opdracht tot verkoop van je beleggingen te geven. Met het Opnameformulier ASN Levenslooprekening geef je meteen opdracht aan ASN Bank om alle beleggingen te verkopen voordat de rekening beëindigd wordt.

Levensloopverlofkorting

Neem je geld op van je ASN Levenslooprekening, dan heb je mogelijk recht op levensloopverlofkorting. Dit is een korting op je inkomstenbelasting. Deze korting is nooit meer dan het opgenomen bedrag. De korting is maximaal € 209 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011. Je (ex-)werkgever verrekent deze levensloopverlofkorting als hij je levensloopsaldo aan je uitkeert.

Heb je geen werkgever meer? Dan houden wij alleen de loonheffingen in. We houden géén rekening met de levensloopverlofkorting. Je kunt je levensloopverlofkorting dan verrekenen met je aangifte Inkomstenbelasting.

In geval van overlijden

Als je overlijdt, wordt het volledige levenslooptegoed uitgekeerd aan je erfgenamen, na inhouding van de verplichte loonheffingen. Over dit bedrag zijn je erfgenamen mogelijk erfbelasting verschuldigd.

Sparen met een variabele rente

Bij ASN Levensloopsparen ontvang je een variabele spaarrente van 0,20%*. Dat betekent dat de rente niet vaststaat, maar dat ASN Bank de spaarrente altijd kan verhogen of verlagen. De rente over je spaarsaldo wordt dagelijks berekend. Je opgebouwde rente wordt jaarlijks in januari op je spaarrekening bijgeschreven. Let op. Je inkomen stijgt als je geld opneemt. Je kunt daardoor in een hogere belastingschijf terechtkomen. Ook heb je misschien minder recht op toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag.

Bekijk alle rentetarieven van ASN Bank

Rente op jaarbasis vanaf 07-11-2019 (rentewijzigingen voorbehouden).

, waarmee kunnen we je helpen?