Sparen en belasting

Je spaargeld telt mee in je vermogen. En mogelijk moet je over je vermogen belasting betalen. Hoe zit dat precies?

Wat telt mee als spaargeld?

Als je spaart en in Nederland woont, dan telt de waarde van je spaargeld mee bij het berekenen van je belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Dit is je vermogen in box 3. Ook het geld op je betaalrekening wordt gezien als spaargeld. Het spaargeld van minderjarige kinderen wordt bij dat van hun ouder(s) geteld.

Wijziging in vermogensbelasting per 1 januari 2017

De Belastingdienst gaat er voor je belastingaangifte over 2016 (en eerder) vanuit dat je 4% rendement krijgt over je spaargeld. Over die 4% rendement betaal je 30% belasting. Effectief betaal je hierdoor 1,2% vermogensrendementsheffing. Je betaalt niets over de eerste € 24.437 (2016) per persoon. Dat is je heffingvrije vermogen. Vanaf 1 januari 2017 is de vermogensrendementheffing gewijzigd. Onder de nieuwe regels wordt er vanuit gegaan dat je meer rendement behaalt als je vermogen groter is. Daarom is de vermogensbelasting in schijven ingedeeld . Over je rendement blijf je 30% belasting betalen. De peildatum is op 1 januari van het betreffende jaar.

Belasting over 2016: waarover betaal je belasting en hoeveel?

Niet over al je geld in box 3 betaal je belasting. Eerst wordt daar het heffingvrij vermogen vanaf getrokken. Daarover betaal je dus geen belasting. Wat overblijft is je belastbare inkomen in box 3. Daarover betaal je belasting: de vermogensrendementsheffing. Deze bedraagt 1,2% per jaar. De vermogensrendementsheffing over 2016 wordt vastgesteld op basis van je vermogen per 1 januari 2016.

Wat is heffingvrij vermogen?

Het heffingvrij vermogen is het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen in box 3. Je betaalt dus alleen belasting over het deel van je vermogen dat boven het heffingvrij vermogen uitkomt. De hoogte van het heffingvrij vermogen wordt elk jaar aangepast. Voor 2017 is dit bedrag € 25.000 per persoon. Voor 2016 is dit bedrag € 24.437 per persoon.

Hoe tellen schulden mee?

De Belastingdienst kijkt ook naar de schulden: die van jezelf, van je fiscale partner en van je kinderen. Deze schulden worden bij elkaar opgeteld en van je totale vermogen in box 3 afgetrokken. De eerste € 3.000 aan schuld (€ 6.000 voor fiscale partners) wordt niet van je vermogen afgetrokken.

, waarmee kunnen we je helpen?