Sparen en belasting

Je spaargeld telt mee in je vermogen. En mogelijk moet je over je vermogen belasting betalen. Hoe zit dat precies?

Wat telt mee als spaargeld?

Als je spaart en in Nederland woont, dan telt de waarde van je spaargeld mee bij het berekenen van je belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Dit is je vermogen in box 3. Ook het geld op je betaalrekening of je niet belegde geld op je beleggingsrekening wordt gezien als spaargeld. Het spaargeld van minderjarige kinderen wordt bij dat van hun ouder(s) geteld.

Waarover betaal je belasting en hoeveel? 

De Belastingdienst gaat ervan uit dat je meer rendement haalt bij een hoger vermogen doordat je meer belegt. Voor het belastingjaar 2022 gebruikt de Belastingdienst een oude en nieuwe rekenmethode voor je rendement in box 3. 

Bij de oude methode ging de Belastingdienst ervan uit dat je een deel van je vermogen spaart en een deel belegt. Bij de nieuwe methode telt je echte verdeling over sparen en beleggen. Voor je aanslag inkomstenbelasting over 2022 mag je de voor jou meest gunstige methode kiezen. 

De peildatum voor de hoogte en de verdeling van je vermogen is 1 januari 2022.Over het rendement betaal je in beide varianten 31% belasting.  

Lees meer op de website van de Belastingdienst over de werking en de percentages van de oude en nieuwe methode. 

Wat is heffingsvrij vermogen?

Het heffingsvrij vermogen is het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen in box 3. Je betaalt dus alleen belasting over het deel van je vermogen dat boven het heffingsvrij vermogen uitkomt. De hoogte van het heffingsvrij vermogen wordt elk jaar aangepast. Voor 2022 is dit bedrag € 50.650 per persoon.

Hoe tellen schulden mee?

De Belastingdienst kijkt ook naar de schulden: die van jezelf, van je fiscale partner en van je kinderen. Deze schulden worden bij elkaar opgeteld en van je totale vermogen in box 3 afgetrokken. De eerste € 3.200 aan schuld (€ 6.400 voor fiscale partners) wordt niet van je vermogen afgetrokken.

,
waarmee kunnen we je helpen?