Sparen en belasting

Je spaargeld telt mee in je vermogen. En mogelijk moet je over je vermogen belasting betalen. Hoe zit dat precies?

Wat telt mee als spaargeld?

Als je spaart en in Nederland woont, dan telt de waarde van je spaargeld mee bij het berekenen van je belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Dit is je vermogen in box 3. Ook het geld op je betaalrekening wordt gezien als spaargeld. Het spaargeld van minderjarige kinderen wordt bij dat van hun ouder(s) geteld.

Waarover betaal je belasting en hoeveel?

De overheid gaat ervan uit dat je meer rendement haalt bij een hoger vermogen. Er zijn meerdere schijven. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruikt om je rendement te berekenen. Over het rendement blijf je 31% belasting betalen. De peildatum is op 1 januari van het betreffende jaar.

Hieronder zie je met welk rendement de Belastingdienst rekent en hoeveel belasting je dan betaalt over je vermogen. De bedragen en percentages gelden voor 2022.

Vermogen meer dan Maar niet meer dan Rendement Belasting als % van je vermogen
€ 0 € 50.650 Vrijgesteld van heffing Vrijgesteld van heffing
€ 50.650 € 101.300 1,818% 0,564%
€ 101.300 € 1.013.000 4,366% 1,353%
€ 1.013.000 - 5,530% 1,714%

Lees meer over de verandering op de website van de Belastingdienst.

Wat is heffingsvrij vermogen?

Het heffingsvrij vermogen is het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen in box 3. Je betaalt dus alleen belasting over het deel van je vermogen dat boven het heffingsvrij vermogen uitkomt. De hoogte van het heffingsvrij vermogen wordt elk jaar aangepast. Voor 2022 is dit bedrag € 50.650 per persoon.

Hoe tellen schulden mee?

De Belastingdienst kijkt ook naar de schulden: die van jezelf, van je fiscale partner en van je kinderen. Deze schulden worden bij elkaar opgeteld en van je totale vermogen in box 3 afgetrokken. De eerste € 3.200 aan schuld (€ 6.400 voor fiscale partners) wordt niet van je vermogen afgetrokken.

,
waarmee kunnen we je helpen?