Sparen en belasting

Je spaargeld telt mee in je vermogen. En mogelijk moet je over je vermogen belasting betalen. Hoe zit dat precies?

Wat telt mee als spaargeld?

Als je spaart en in Nederland woont, dan telt de waarde van je spaargeld mee bij het berekenen van je belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Dit is je vermogen in box 3. Ook het geld op je betaalrekening of je niet belegde geld op je beleggingsrekening wordt gezien als spaargeld. Het spaargeld van minderjarige kinderen wordt bij dat van hun ouder(s) geteld.

Waarover betaal je belasting en hoeveel? 

Vanaf het belastingjaar 2023 gebruikt de Belastingdienst een nieuwe rekenmethode voor je rendement in box 3.

Bij deze methode telt je echte verdeling over sparen en beleggen. Per categorie bepaalt de Belastingdienst jaarlijks een fictief rendementspercentage.

De peildatum voor de hoogte en de verdeling van je vermogen is 1 januari 2023. Over het fictieve rendement betaal je 32% belasting.

Lees meer op de website van de Belastingdienst over de werking en de percentages.

Wat is heffingsvrij vermogen?

Het heffingsvrij vermogen is het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen in box 3. Je betaalt dus alleen belasting over het deel van je vermogen dat boven het heffingsvrij vermogen uitkomt. De hoogte van het heffingsvrij vermogen wordt elk jaar aangepast. Voor 2023 is dit bedrag € 57.000 per persoon.

Hoe tellen schulden mee?

De Belastingdienst kijkt ook naar de schulden: die van jezelf, van je fiscale partner en van je kinderen. Deze schulden worden bij elkaar opgeteld en van je totale vermogen in box 3 afgetrokken. De eerste € 3.400 aan schuld (€ 6.800 voor fiscale partners) wordt niet van je vermogen afgetrokken.

,
waarmee kunnen we je helpen?