Voorwaarden ASN Depositosparen

In de voorwaarden lees je wat jij van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten.

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel.

Kosten als je tussentijds geld opneemt

Wil je geld opnemen voordat de looptijd van je deposito is afgelopen? Dat kan, maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Hoeveel je betaalt, hangt af van het aantal jaren of maanden dat je rekening ASN Depositosparen nog loopt. Je betaalt 1,25% per jaar met een maximum van 5%. Een gedeelte van een jaar geldt als een vol jaar.

Als je een gedeelte van je tegoed tussentijds wilt opnemen, dan gelden er enkele eisen. Bij ASN Depositosparen met jaarrente moet er minstens € 500 op de rekening blijven staan; bij ASN Depositosparen met maandrente minstens € 5.000.

Zonder kosten opnemen

Je betaalt geen opnamekosten bij overlijden, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, aankoop van een eigen woning of bouwgrond, verduurzaming van je woning of als je in aanmerking komt voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Meer hierover lees je in de productvoorwaarden.

, waarmee kunnen we je helpen?