Voorwaarden ASN Depositosparen

In de voorwaarden lees je wat jij van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten.

Goed om te weten:

De Consumentenbond heeft bekendgemaakt dat het wettelijke niveau van consumentenbescherming inmiddels zo hoog is dat afspraken met brancheorganisaties over tweezijdige (= door de Consumentenbond goedgekeurde) algemene voorwaarden niet meer nodig zijn. Daarom heeft de Consumentenbond per 1 januari 2024 zijn verbondenheid aan alle lopende tweezijdige algemene voorwaarden beëindigd. De Consumentenbond is vanaf deze datum niet meer betrokken bij de ABV. Dit geldt niet alleen voor de ABV maar voor alle circa zestig met brancheorganisaties afgesproken tweezijdige algemene voorwaarden. Voor alle duidelijkheid: De inhoud van de ABV verandert niet. Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de site van de Consumentenbond Tweezijdige voorwaarden en Q&A.

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel.

Kosten als je tussentijds geld opneemt

Wil je geld opnemen voordat de looptijd van je deposito is afgelopen? Dat kan, maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Hoeveel je betaalt, hangt af van het aantal jaren of maanden dat je rekening ASN Depositosparen nog loopt. Je betaalt 1,25% per jaar met een maximum van 5%. Een gedeelte van een jaar geldt als een vol jaar.

Als je een gedeelte van je tegoed tussentijds wilt opnemen, dan gelden er enkele eisen. Bij ASN Depositosparen met jaarrente moet er minstens € 500 op de rekening blijven staan; bij ASN Depositosparen met maandrente minstens € 5.000.

Zonder kosten opnemen

Je betaalt geen opnamekosten bij overlijden, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, aankoop van een eigen woning of bouwgrond, verduurzaming van je woning of als je in aanmerking komt voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Meer hierover lees je in de productvoorwaarden.

Verzoek voor tussentijds opnemen

Je kunt je verzoek alleen schriftelijk - middels een korte brief ondertekend door de rekeninghouder(s) - aan ons doorgeven. Wil je opnemen zonder kosten vanwege één van de bovengenoemde redenen? Geef dit dan aan in je brief en stuur een kopie van de betreffende documenten ter bewijsvoering daarvan mee.

Je stuurt de brief en eventuele kopieën (zonder postzegel) naar:
ASN Bank | Antwoordnummer 1188 | 2501 WB Den Haag. Of vanuit het buitenland naar (voldoende frankeren): ASN Bank | Postbus 93514 | 2509 AM Den Haag.

Je kunt de brief en kopieën uiteraard ook mailen naar: informatie@asnbank.nl.

, waarmee kunnen we je helpen?