Rente-benchmarks

Bij een aantal van onze producten maakt ASN Bank gebruik van een rente-benchmark voor de berekening van de rentevergoeding. Voor verschillende soorten transacties of producten kunnen verschillende rente-benchmarks, zoals EURIBOR, EONIA of LIBOR, worden gebruikt. Wij, ASN Bank, gebruiken voornamelijk EURIBOR. Het gaat hier bijvoorbeeld om hypotheken of kredieten die u bij ons heeft afgesloten, waarin wordt verwezen naar EURIBOR.

Het is van belang dat benchmarks robuust en betrouwbaar zijn. De Europese Benchmark Verordening (“BMR”) bevat regels om dit te waarborgen. Banken, zoals de Volksbank, mogen op basis hiervan slechts benchmarks gebruiken indien deze zijn opgenomen in een daartoe bestemd openbaar register. Benchmarks die niet aan bepaalde vereisten voldoen en die niet zijn opgenomen in een dergelijk register, zullen niet langer gebruikt mogen worden. Het is mogelijk dat een aantal veel gebruikte benchmarks zal worden hervormd of op termijn niet langer wordt verstrekt en vervangen zal worden door een alternatieve benchmark.

Uit hoofde van de BMR hebben wij een solide plan beschikbaar (ook wel een ‘Fallback Plan’), waarin de maatregelen en interne procedures zijn opgenomen die de Volksbank dient te nemen en te volgen indien een door de Volksbank gebruikte benchmark wezenlijk verandert of niet langer wordt verstrekt (en ophoudt te bestaan).

Meer over dit Fallback Plan en over de BMR kunt u vinden op de website van de Volksbank. De Volksbank is de drijvende kracht achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS.