ASN Bank klimaatpositief in 2030

De uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2, veroorzaakt de huidige snelle opwarming van de aarde. Deze klimaatverandering leidt tot extremer weer en steeds grotere maatschappelijke problemen.

Please find the information in English here

Broeikasgassen voorkomen

Sinds 2012 werkt ASN Bank eraan de klimaatverandering te helpen beperken. Omdat klimaatactie steeds urgenter wordt, hebben we in 2018 een nieuwe, vergaande stap gezet: wij willen dat al onze financieringen en beleggingen in 2030 netto klimaatpositief zijn. Dat betekent dat we meer broeikasgassen uit de atmosfeer halen dan alle investeringen en beleggingen samen uitstoten. Dat doen we door:

 • veel minder geld te steken in activiteiten die broeikasgassen uitstoten,
 • nog meer te investeren in duurzame energie en energiebesparing, en
 • projecten te financieren die ervoor zorgen dat CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald en opgeslagen.

  Kennis delen

  Wij zijn wereldwijd de eerste bank die zover wil gaan. We hopen dat anderen volgen. Daarom delen we de kennis die we hierover verzamelen, graag met anderen. Op deze pagina is alle informatie over onze aanpak te vinden.

  Platform Carbon Accounting Financials (PCAF)

  In het kader van kennisdeling hebben wij in 2015 het initiatief genomen tot het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Bij de start werkten we samen met veertien Nederlandse financiële instellingen. We ontwikkelden een methodiek om de CO2-voetafdruk van hun beleggingen en financieringen te meten. Het doel is dat zij kunnen sturen op een portefeuille met een kleine CO2-impact, in overeenstemming met het klimaatverdrag van Parijs. Inmiddels zijn 422 financiële instellingen wereldwijd aangesloten bij PCAF.

  Documenten

  Nieuwsberichten

     ASN Bank in de media

         ,
         waarmee kunnen we je helpen?