ASN Bank en klimaat

De uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, veroorzaakt de huidige, snelle opwarming van de aarde. Wij vinden het belangrijk er maximaal aan bij te dragen dat die uitstoot vermindert – voor een leefbare wereld voor ons en volgende generaties.

Wat wij doen

We beperken de CO2-uitstoot waarvoor onze financieringen en beleggingen verantwoordelijk zijn. Alle bedrijven en projecten waarin we beleggen of die we financieren, toetsen we op hun positieve bijdrage aan het klimaat. We financieren duurzame energie en energiebesparing. En we gaan projecten financieren die ervoor zorgen dat CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald en opgeslagen.

De positieve bijdrage van je geld bij ASN Bank

Geld op je ASN-rekening veroorzaakt 64% minder CO2-uitstoot dan geld op een rekening van een gemiddelde Nederlandse bank. € 1.000 op je ASN-rekening bespaart per jaar net zoveel CO2 als je verbruikt met 195 kilometer autorijden. Of met 125 stokjes varkenssaté eten. Maar ook net zoveel CO2 als 11 bomen per jaar opnemen.

Een leefbare toekomst

Wij bankieren voor een leefbare toekomst. Samen met onze klanten geven wij het goede voorbeeld en stimuleren wij anderen hetzelfde te doen. Zo dragen je spaargeld en beleggingen bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Beleid klimaat

Wij beoordelen bedrijven en landen op hun klimaatbeleid en -praktijken.

Lees meer

Netto-nul CO2-uitstoot

ASN Bank wil de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken.

Lees meer

Invloed uitoefenen

Zo beïnvloeden we de bedrijven waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen

Lees meer