Waar vindt u informatie voor uw IB-aangifte?

Den Haag • 25 februari 2016

Tussen 1 maart en 1 mei a.s. vult u uw aangifte inkomstenbelasting over 2015 in. Waar vindt u de informatie over uw rekeningen en beleggingen bij de ASN Bank?

Uw financieel jaaroverzicht over 2015

In uw financieel jaaroverzicht over 2015 vindt u alle informatie over uw rekeningen bij de ASN Bank. U ontvangt dit overzicht zoveel mogelijk op een manier die aansluit bij hoe u bankiert:

  • Als u gebruikmaakt van ASN Online Bankieren, staat het overzicht online tot uw beschikking. U logt in. In de linkernavigatie, onder “Diensten” staat: “Financieel (jaar)overzicht”. Hier vindt u het financiële jaaroverzicht en de waardestaat van uw beleggingen.
  • Maakt u geen gebruik van ASN Online Bankieren, dan heeft u deze overzichten per post ontvangen. Omdat we de informatie per rekeninghouder versturen, ontvangt u thuis mogelijk meerdere enveloppen.
  • Belegt u bij de ASN Bank, dan heeft u de waardestaat van uw beleggingen in elk geval per post ontvangen. Ongeacht of u online bankiert of niet.

Welke informatie voor uw IB-aangifte vindt u op de overzichten?

Op het financieel jaaroverzicht 2015 ziet u:

  • de saldi van uw betaal- en spaarrekeningen per 1-1-2015 en 31-12-2015;
  • het spaarsaldo op de rekening ASN Optimaalbeleggen per 1-1-2015 en 31-12-2015.

Op de waardestaat ziet u:

  • de waarde van uw beleggingen per 1-1-2015 en 31-12-2015;
  • het dividend binnenland dat u heeft ontvangen;
  • het kostenoverzicht beleggen.

U ontvangt deze gegevens over alle rekeningen waarvan u rekeninghouder, mederekeninghouder, gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger bent.

Welke rente telt voor de aangifte IB 2015?

De afgelopen maanden heeft u de bijschrijvingen van de rente over 2015 ontvangen. Deze informatie is niet van belang voor uw aangifte inkomstenbelasting 2015. Want u heeft de rente over 2015 dit jaar ontvangen. U gebruikt deze gegevens pas als u volgend jaar uw belastingaangifte over 2016 doet. Maar dan ontvangt u natuurlijk een financieel jaaroverzicht over 2016 met de nodige informatie.

Wél van belang is de rente die is uitgekeerd in januari 2015 over het jaar 2014. Deze rente vindt u op uw financiële jaaroverzicht over 2015.

Heeft u vragen?

Hier vindt u meer informatie. Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, belt u dan gerust met de ASN Klantenservice op 0800 0380 (ma t/m vr van 8.00-18.00 uur)

Delen op: