Voorwaarden roodstand op de betaalrekening veranderen

Den Haag • 25 oktober 2016

Per 1 december 2016 veranderen de voorwaarden van ASN Roodstand. Beschikt u over de mogelijkheid tot roodstand op uw ASN Bankrekening? Dan kunt u binnen een bepaalde limiet rood staan op uw betaalrekening. Hieronder leest u wat de wijziging voor u betekent.

Wat verandert er?

Op 1 december wijzigt het BKR zijn reglement. Vanaf die datum moeten wij klanten met ASN Roodstand en een limiet van meer dan € 250 aanmelden bij Bureau Krediet Registratie (BKR) - ongeacht of ze van deze mogelijkheid gebruik maken. Alle Nederlandse banken zijn hiertoe verplicht. Dit is een positieve registratie en hoeft geen gevolgen voor u te hebben.

Waarom melden bij BKR?

Het doel van BKR is voorkomen dat mensen meer leningen aangaan dan ze kunnen terug­betalen. Kredietregistratie is dan ook een heel normale zaak. BKR registreert mensen die geld lenen of een krediet hebben – in totaal 8,5 miljoen mensen in Nederland. Dat zijn voor 91 procent positieve registraties. Betaalt de klant de lening op tijd terug, dan blijft de registratie positief. Een positieve registratie betekent dat de lening zichtbaar is voor andere kredietverstrekkers. Dit hoeft geen gevolgen te hebben. Alleen mensen met een betalingsachterstand krijgen een negatieve registratie. Een negatieve registratie is ook zichtbaar voor andere kredietverstrekkers en kan ertoe leiden dat een krediet of lening in de toekomst geweigerd wordt.

Lees de voorwaarden ASN Roodstand die vanaf 1 december 2016 gelden

Klanten die het niet eens zijn met de verandering, kunnen de roodstand opzeggen voordat de nieuwe voorwaarden ingaan, dus voor 1 december 2016. Klanten met roodstand moeten deze eerst inlossen voor ASN Roodstand wordt opgezegd. Voor klanten die niet opzeggen, gelden per 1 december 2016 de nieuwe voorwaarden.

Meer weten?
We helpen u graag. U kunt de ASN Klantenservice bellen op 0800-0380 (gratis), maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur. Of een e-mail sturen aan informatie@asnbank.nl.

Delen op: