18 oktober 2021

Het eco.business Fund is een fonds dat leningen verstrekt aan ondernemers in Latijns-Amerika, de Cariben en de sub-Sahara die zich inzetten voor het behoud en versterken van de biodiversiteit. De afgelopen jaren zorgde dit ervoor dat steeds meer bedrijven in de landbouw, visserij of ecotoerisme nu duurzaam te werk gaan. ASN Bank verstrekt dit jaar een geldbedrag van 35 miljoen euro aan dit fonds.

Van afbraak naar herstel

“Biodiversiteit staat wereldwijd onder zware druk. En dat terwijl veel economische sectoren en onze samenleving afhankelijk zijn van de variatie aan planten, dieren en insecten in de wereld” licht Ronald Zeeman (accountmanager duurzame financieringen ASN Bank) toe. “De financiering van het eco.business Fund is een voorbeeld van de manier waarop wij met onze bankactiviteiten de biodiversiteit versterken. Het geld wordt verstrekt aan projecten die het verlies van ecosystemen tegengaan en bijdragen aan herstel van de natuur. Als financier hebben we een duidelijk doel voor ogen: in 2030 willen we via onze investeringen en beleggingen een netto positief effect op de biodiversiteit hebben.”

Duurzaamheidskeurmerk

Via lokale banken en microkredietinstellingen verstrekt het eco.business Fund kleine leningen aan ondernemers, zoals koffieboeren, vissers en bananentelers. Het fonds is vooral actief in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Ondernemers kunnen aanspraak maken op een lening van het fonds als ze een erkend duurzaamheids-keurmerk hebben én hun activiteiten bijdragen aan behoud en herstel van ecosysteemdiensten. Deze houdt het fonds bij op een zogenaamde Green List. Daarnaast geeft het fonds ondernemers voorlichting over hoe ondernemers nog duurzamer kunnen werken.Zeeman: “Er zijn veel manieren om de beweging van afbraak te keren en om te buigen naar herstel. De bananenteler kan telen zonder gebruik van kunstmest. De koffieboer kan lokale bomen op zijn plantage planten, zodat er minder water nodig is. De impact van dit type activiteiten op lange termijn is groot. Het fonds is er zo bijvoorbeeld in geslaagd om het gebruik van pesticiden met 37.000 liter terug te dringen. Daar dragen we graag aan bij.”

Voor ASN Bank is het de tweede keer dat het investeert in het eco.business Fund. In totaal staat er nu circa 49 miljoen euro uit bij het fonds.

Lees verder over de manier waarop het fonds impact maakt

Voor meer informatie: http://www.ecobusiness.fund

Delen op: