Den Haag • 11 december 2023

Om een beter beeld te krijgen van de impact van de kledingsector op mensenrechten, klimaat en biodiversiteit bracht ASN Bank samen met Kode21 de problemen en mogelijke oplossingen voor een duurzame kledingindustrie in kaart. Dit vatte Kode21 samen in het verslag ‘Fashion Regeneration’, dat 50 inspirerende, regeneratieve oplossingsrichtingen bevat voor een duurzame kledingindustrie - zonder de vervuiling, emissies en wantoestanden die binnen de sector voorkomen.

Kirsten Kossen, Hoofd Mensenrechten bij ASN Bank

“Door onze strijd voor leefbaar loon in de kledingsector zien we goed wat er verder misgaat op het gebied van mensenrechten, klimaat en milieu. Het rapport ‘Fashion Regeneration’ geeft inzicht aan de bijdrage die wij als bank kunnen leveren. En biedt inspiratie aan iedereen die een bijdrage wil leveren aan de transitie van een oneerlijk vervuilend systeem naar een industrie waar mensenrechten en milieu beschermd worden. Dat is mogelijk als alle betrokkenen intensief samenwerken en scherpe keuzes maken.”  

Kledingindustrie van de toekomst

Het rapport schetst een industrie die niet meer gebaseerd is op het gebruik van eindige grondstoffen, maar die met name waarde uit kennis, kunde, ervaringen en relaties haalt. Waarbij de materialen uit de natuur komen - in de vorm van bekende, en soms ook vergeten vezels, of uit moderne bio-synthetische processen. Waar ingezet wordt op minder productie en consumptie en op energiebesparing, gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en toepassing van slimme, duurzame netwerken. En vooral: waar mens en natuur centraal staan bij elke beslissing. Dat klinkt utopisch, maar het overgrote deel van de aangedragen oplossingen is al beschikbaar en bewezen, en kan op korte termijn worden ingevoerd en opgeschaald. 

Michiel Cornelissen, Climate Innovation specialist bij Kode21: “We weten inmiddels welke problemen er spelen in de kledingindustrie - en dat is niet niks. Waar we nog veel te weinig over horen is wat er dan wél kan. We hebben een optimistisch, inspirerend beeld willen neerzetten van wat er mogelijk is in een regeneratieve kledingindustrie - op basis van beschikbare, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen.” 

Leefbaar loon in de kledingindustrie

ASN Bank en ASN Impact Investors spannen zich sinds 2016 in om een leefbaar loon in de kledingsector te realiseren. In deze sector zijn miljoenen arbeiders werkzaam, waarvan een groot deel geen leefbaar loon ontvangt. Daarnaast zijn er 15 kledingbedrijven opgenomen in het beleggingsuniversum van de ASN Beleggingsfondsen. Met deze bedrijven voeren we engagement op het gebied van leefbaar loon. 

Misstanden

Naast de slechte beloning voor de makers gaat er meer mis bij het maken, gebruiken en afdanken van kleding. De sector kent ook misstanden en uitdagingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, natuur en klimaat. Zo wordt onze kleding grotendeels van fossiele plastics gemaakt, en zorgt het vaak onduurzame productieproces voor veel CO2 uitstoot en luchtverontreiniging. En het fast fashion verdienmodel richt schade aan doordat het aanspoort tot overconsumptie, en gebaat is bij het produceren van kleding met een zo kort mogelijke levensduur. Die kleding, zowel verkocht als onverkocht, belandt snel bij het afval, hier of in andere landen. 

Stappen ASN Bank en ASN Impact Investors

ASN Bank en ASN Impact Investors gaan hun aanpak en beleggingscriteria voor de kledingsector op basis van dit visiedocument en de resultaten van de afgelopen jaren aanscherpen. Daarnaast wordt het rapport gedeeld met relevante belanghebbenden zoals kledingbedrijven, maatschappelijke organisaties, de politiek en andere financiële instellingen. De textielindustrie is een complexe mondiale sector. Intensieve samenwerking van betrokken partijen is een voorwaarde om tot de noodzakelijke systeemverandering te komen. Dit rapport biedt inzicht in de knoppen waaraan we moeten draaien. 

Lees hier het volledige verslag (pdf) 'Fashion Regeneration': 50 oplossingsrichtingen voor een duurzame kledingindustrie

Delen op: