Tariefgroepen

De hoogte van de hypotheekrente die je betaalt hangt onder meer af van de hoogte van je hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van je huis.

Tariefgroep voor de hypotheekrente

Als je hypotheek hoger is ten opzichte van de marktwaarde van je huis, betaal je meestal een hogere rente. Wij lopen immers meer risico. En andersom werkt het ook: hoe lager je hypotheek ten opzichte van de waarde van je huis, hoe minder risico wij lopen. Je betaalt dan meestal een lagere rente.

Er zijn 12 tariefgroepen:

Een hypotheek met NHG ≤90% van de marktwaarde
>90% van de marktwaarde
Een hypotheek zonder NHG ≤40% van de marktwaarde
≤50% van de marktwaarde
≤60% van de marktwaarde
≤70% van de marktwaarde
≤80% van de marktwaarde
≤90% van de marktwaarde
≤95% van de marktwaarde
≤100% van de marktwaarde
≤106% van de marktwaarde
>106% van de marktwaarde

Over tijd kunnen de regels veranderen waar banken aan moeten voldoen bij het verstrekken van een hypotheek. Hierdoor kunnen ook verschillen ontstaan tussen de regels per tariefgroep (op basis van lening-marktwaarde verhouding). Het kan dan gebeuren dat soms er juist wél of géén verschil zit tussen de tariefgroepen. Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat we ervoor kiezen om tariefgroepen gelijk aan elkaar te prijzen.

Hoe bepaal ik de tariefgroep?

Je kunt de tariefgroep uitrekenen door de hoogte van je hypotheek te delen door de marktwaarde van het huis en deze uitkomst met 100 te vermenigvuldigen.

Verlagen tariefgroep

Je kunt misschien in een lagere tariefgroep terechtkomen als de waarde van je huis is gestegen of als je (extra) hebt afgelost op je hypotheek.

De aanpassing naar een lagere tariefgroep gaat niet vanzelf. Je moet hiervoor een marktwaarde aanleveren in de vorm van een recent WOZ-taxatieverslag of een recent taxatierapport.

WOZ-taxatieverslag

Als je totale openstaande hypotheekschuld maximaal 75% van de WOZ-waarde is, mag je een WOZ-taxatieverslag aanleveren.

Een WOZ-taxatieverslag is iets anders dan een WOZ-beschikking die je krijgt van je gemeente. Het WOZ-taxatieverslag is de taxatie die de basis is voor het vaststellen van de WOZ-waarde. In dit verslag kan informatie staan over de onderhoudsstaat van het huis en de door de gemeente gebruikte referentiepanden. Een WOZ-taxatieverslag mag niet ouder zijn dan 12 maanden op de dag dat wij het krijgen.

De gemeente maakt jaarlijks het verslag. Dit is in veel gevallen gratis te downloaden via mijn.overheid.nl. Onder ‘Wonen’ en ‘Bekijk WOZ-gegevens’ klik je op adres. Of download het WOZ-taxatieverslag via de website van je gemeente.

De Calcasa Desktop Taxatie  

Bij de Calcasa Desktop Taxatie wordt de waarde van het huis bepaald aan de hand van online gegevens. Daarna controleert een taxateur de waarde op afstand, dus zonder langs te gaan bij het huis. Deze vorm van taxeren wordt ook wel hybride taxatie genoemd. De Calcasa Desktop Taxatie is een stuk voordeliger dan een volledige taxatie. En je hebt het rapport al binnen enkele uren in huis.

De Calcasa Desktop Taxatie  is niet altijd mogelijk, er gelden een aantal voorwaarden. Je kunt bijvoorbeeld niet meer lenen dan 90% van de waarde van je huis. En de Calcasa Desktop Taxatie houdt geen rekening met specifieke kenmerken van je huis. Als de Calcasa Desktop Taxatie niet mogelijk is, heb je een volledig taxatierapport nodig.

Twijfel je of de Calcasa Desktop Taxatie geschikt is in jouw situatie? Neem dan contact op met je adviseur.

Voorwaarden Calcasa Desktop Taxatie  

Je kunt de Calcasa Desktop Taxatie gebruiken wanneer:

 • je een bestaand huis koopt, je hypotheek oversluit of je hypotheek wijzigt
 • het huis niet meer dan € 750.000 waard is
 • je een hypotheek afsluit die niet hoger is dan 90% van de waarde van het huis

Goed om te weten: je kunt de Calcasa Desktop Taxatie niet gebruiken als je een hypotheek afsluit voor een verbouwing, nieuwbouwhuis, appartement, erfpacht, opstal, recreatiehuis of woon-/winkelpand. De Calcasa Desktop Taxatie mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Zo vraag je de Calcasa Desktop Taxatie aan

De Calcasa Desktop Taxatie is gemakkelijk aan te vragen via desktoptaxatie.nl.

 1. Kies voor ‘Vraag rapport op’.
 2. Kies voor ASN Bank.
 3. Vul de gegevens over het huis en je hypotheek in. Je ziet meteen of de Calcasa Desktop Taxatie mogelijk is. Daarna betaal je via iDeal.
 4. Nadat de taxateur de waarde van je huis heeft bepaald, krijg je het taxatierapport binnen 4 werkuren via e-mail opgestuurd.

Ziet de taxateur dat een online waardebepaling toch niet mogelijk is? Dan krijg je het bedrag teruggestort op je rekening.

Taxatierapport

Als je totale openstaande hypotheekschuld hoger is dan 75% van de WOZ-waarde of de marktwaarde, moet je een recent taxatierapport aanleveren. Het taxatierapport moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Bij een hypotheekaanvraag is een zogenaamde 'gevalideerde taxatie' verplicht. Dat betekent dat het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) controleert of het taxatierapport voldoet aan alle eisen.
 • Het taxatierapport moet opgesteld zijn volgens het model Taxatierapport financiering woonruimte, dat is uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), VastgoedPro of Vereniging Bemiddeling Onroerend goed (VBO).
 • Het taxatierapport mag geen kopie zijn.

Als je een WOZ-waarde aanlevert, stellen we de marktwaarde vast op 85% van deze WOZ-waarde. Bijvoorbeeld: Je huis is volgens de laatste WOZ-beschikking € 100.000 waard. Wij stellen de waarde van je huis dan vast op € 85.000.

We passen de marktwaarde aan voor alle leningdelen van je hypotheek. Op basis van de nieuwe marktwaarde beoordelen we wat je nieuwe schuld-marktwaardeverhouding wordt en in welke tariefgroep je hypotheek gaat vallen. Voor het berekenen van je openstaande hypotheekschuld, kijken we niet naar je overbruggingskrediet.

Let op!

Geef je een lagere woningwaarde door dan nu bij ons bekend is? Dan kun je in een hogere tariefgroep komen. Een hogere tariefgroep is onvoordelig. De rente gaat niet meteen omhoog, maar kan wel stijgen als de rentevaste periode is afgelopen.

Heb je na 1 januari 2013 een annuïteitenhypotheek afgesloten om een eigen woning te kopen, onderhouden of verbeteren? Als je dan tussentijds je hypotheekrente aanpast, is dat voor de Belastingdienst een toetsmoment om te controleren of je voldoende hebt afgelost op je hypotheek. Heb je nog niet genoeg afgelost? Bijvoorbeeld omdat je een betalingsachterstand nog niet had ingehaald voor je je rente aanpaste? Dan kan dat nadelig zijn voor je hypotheekrenteaftrek.

De adviseur kan voor je uitrekenen of het gunstig is om de woningwaarde aan te leveren en je tariefgroep aan te laten passen. Ook kan je de woningwaarde zelf aanpassen in ASN Online Bankieren. Voor deze wijziging betaal je geen kosten. Je krijgt per mail een ontvangstbevestiging. Nadat we je verzoek hebben verwerkt, krijg je een schriftelijke bevestiging dat we de nieuwe marktwaarde van je huis hebben verwerkt. Hierin staat ook wat dit betekent voor je maandbedrag per leningdeel.

Extra aflossen

Wil je de tariefgroep aanpassen nadat je extra hebt afgelost? De adviseur kan dan voor je uitrekenen of het gunstig is om de woningwaarde aan te leveren en je tariefgroep aan te laten passen. Ook kan je de woningwaarde zelf aanpassen in ASN Online Bankieren. Vul dan het formulier ‘Woningwaarde aanpassen’ in en stuur een recente WOZ-waarde of een recent taxatierapport mee. Als je totale openstaande hypotheekschuld hoger is dan 75% van de WOZ-waarde, moet je een recent taxatierapport aanleveren. Als je een WOZ-taxatieverslag aanlevert, stellen we de marktwaarde vast op 85% van deze WOZ-waarde.

De drie meest gestelde vragen over tariefgroepen

Wat gebeurt er met de tariefgroep als ik verhuis?

Het kan interessant zijn om je oude hypotheekrente mee te nemen als je verhuist. Bijvoorbeeld als de rente op het moment van verhuizen hoger is dan de rente die je voor je oude hypotheek betaalde. Als je je hypotheekrente meeneemt kan de tariefgroep wel wijzigen. Als je verhuist, kijken we naar de verhouding tussen je nieuwe hypotheek en de marktwaarde van je huis. Het kan dus zijn dat de nieuwe hypotheek in een andere tariefgroep valt. Een adviseur kan je hiermee helpen.

Val ik in een hogere tariefgroep als ik een hogere hypotheek afsluit om energiebesparende maatregelen te treffen?

Koop je een huis en ga je energiebesparende maatregelen treffen? Dan kan je dit in sommige gevallen meefinancieren in je hypotheek. Een hogere hypotheek afsluiten is niet altijd voordeliger. Doordat je meer leent, kun je in een hogere tariefgroep vallen waardoor je een hoger rentepercentage moet betalen. Aan de andere kant kan je voor sommige energiebesparende maatregelen ASN Duurzaam Wonen afsluiten, waarmee je rentekorting kan krijgen op je ASN Hypotheek. Bereken daarom goed wat voor jou voordeliger is: de verbouwing (voor een deel) zelf betalen en of een hogere hypotheek afsluiten. Een adviseur kan voor je uitrekeningen wat de beste oplossing is.

Heeft mijn verbouwing invloed op mijn tariefgroep?

Door een verbouwing kan de marktwaarde van je huis stijgen, dan daalt de verhouding tussen de hypotheek ten opzichte van de marktwaarde. Misschien kom je dan in aanmerking voor een lagere tariefgroep. Het is dan ook verstandig om te berekenen wat gunstiger is: de verbouwing zelf betalen of je hypotheek verhogen. Een adviseur kan voor je uitrekenen wat de beste oplossing is.

Goed om te weten

Een aanpassing van je rente kan gevolgen hebben voor de belasting. Als je hypotheekrentekosten omlaag gaan, kun je minder hypotheekrente aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Krijg je maandelijks geld als voorschot terug, in plaats van in één keer na afloop van het belastingjaar? Vergeet dan niet op tijd de voorlopige teruggaaf te wijzigen nadat je de rente hebt aangepast. Want als je maandelijks teveel voorschot terugkrijgt, moet je dat terugbetalen.

Advies over jouw situatie

Bespreek je wensen met een adviseur. Hij geeft je een deskundig advies dat past bij jouw persoonlijke situatie.

Maak een afspraak

Hypotheekrente: de tarieven

Hoeveel rente je betaalt, hangt af van verschillende zaken. Zoals welke renteperiode en hypotheekvorm je kiest.

Bekijk de rentetarieven

  ,
  waarmee kunnen we je helpen?