Hoe werkt ASN Duurzaam Wonen?

ASN Duurzaam Wonen is een leningdeel voor de verduurzaming van je eigen woning.
Voor ASN Duurzaam Wonen betaal je een lage rente. En je krijgt rentekorting op je ASN Hypotheek.

Je leent minstens € 2.500 en hoogstens € 30.000, afhankelijk van je inkomen, de waarde van je woning en de kosten van de energiebesparende maatregelen. Je sluit ASN Duurzaam Wonen af samen met een ASN Hypotheek. ASN Duurzaam Wonen is zelf een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. De werking van een annuïteiten- of lineaire hypotheek vind je op de betreffende webpagina’s van de ASN Hypotheek.

Terugverdientijd en besparing

Als je een lening afsluit voor energiebesparende maatregelen, is het goed om te weten dat er tijd nodig is om de investering en de eventuele kosten van de lening, terug te verdienen. Het is verstandig om hier een realistische berekening van te maken. Vul de huisscan van onze duurzame partner Solease in op hun website. Je krijgt informatie over energiebesparende maatregelen, wat daarvan de kosten ongeveer zijn en wat je mogelijk kunt besparen. De besparingen van de energiebesparende maatregelen kunnen tegen vallen. Het is goed om hier rekening mee te houden. Want de kosten voor de lening moeten in ieder geval worden betaald, ook wanneer de hoogte van de energiebesparing lager uitvalt dan verwacht.

Hogere hypotheek voor energiebesparende maatregelen

Sinds 2018 mag je voor je hypotheek niet meer dan 100% van de waarde van je huis lenen. De bijkomende kosten kun je daardoor niet meer meefinancieren in je hypotheek. Je hebt dus meer eigen geld nodig om een huis te kunnen kopen. Ook als je wilt verbouwen heb je waarschijnlijk eigen geld nodig. Wil je energiebesparende maatregelen gaan treffen in je woning? Dan mag je tot maximaal 106% van de waarde van het huis lenen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Rentekorting op je ASN Hypotheek bij verduurzaming van je woning

Sluit je een ASN Hypotheek met een of meerdere leningdelen ASN Duurzaam Wonen af, dan ontvang je korting op de rente van je ASN Hypotheek. Hoe werkt dit?

 • De korting gaat in vanaf het moment dat ASN Duurzaam Wonen wordt afgesloten.
 • De korting geldt voor de hele looptijd van je ASN Hypotheek. Na afloop van de rentevastperiode van je ASN Hypotheek bieden wij de korting aan die dan geldt voor de nieuwe rentevastperiode. Deze korting kan dan hoger, gelijk of lager zijn.
 • We openen een bouwdepot op jouw naam. In het bouwdepot wordt een bedrag voor energiebesparende voorzieningen opgenomen van minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000. Je moet dit bedrag ook aantoonbaar besteden aan de verduurzaming van de woning.
 • De korting vervalt als je binnen twee jaar na het afsluiten van het leningdeel ASN Duurzaam Wonen niet voor minimaal € 2.500 hebt verduurzaamd. Dit controleren wij na twee jaar of op het moment dat je het bouwdepot eerder beëindigt.
 • Wil je meer dan € 30.000 lenen voor energiebesparende voorzieningen? Dan is het bedrag dat je meer leent, onderdeel van je ASN Hypotheek. Hiervoor gelden de hypotheektarieven van de ASN Hypotheek.
 • Als je een leningdeel ASN Duurzaam Wonen afsluit dan krijg je over alle leningdelen van je ASN Hypotheek de dan geldende rentekorting.

Wat verstaan we onder verduurzaming?

Voor ASN Duurzaam Wonen vallen onder ‘verduurzaming’ alle energiebesparende voorzieningen die staan in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK). Dit is een wettelijke regeling, die door de wetgever van tijd tot tijd kan worden aangepast.
Je kunt ASN Duurzaam Wonen alleen afsluiten voor de energiebesparende voorzieningen die op dat moment in de TRHK staan. Bijvoorbeeld betere isolatie van je dak, gevel en vloer of zonnepanelen. Wil je weten wat er precies onder de TRHK valt? Kijk dan in de wet op wetten.overheid.nl.

Hoe werkt het?

Wij openen een bouwdepot op jouw naam. Als de hypotheekakte is gepasseerd bij de notaris, storten we het bedrag voor de energiebesparende voorzieningen in het bouwdepot. Jij treft de energiebesparende voorzieningen voor je woning. De kosten daarvan declareer je via nota’s waarop deze voorzieningen duidelijk staan vermeld. Staat er na twee jaar of bij eerdere beëindiging van het bouwdepot nog geld in je bouwdepot dat bestemd was voor verduurzaming? Dan lossen we dat bedrag af op het leningdeel ASN Duurzaam Wonen. De schuld die daarna nog openstaat los je annuïtair of lineair af, afhankelijk van wat je daarover hebt afgesproken.

Wat moet je verder weten over ASN Duurzaam Wonen?

 • Je kunt kiezen of je ASN Duurzaam Wonen afsluit als een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek.
 • Je lost je schuld in maximaal 30 jaar volledig af. Je kunt ook een kortere looptijd kiezen die past bij de levensduur van de duurzame voorziening die je treft.
 • De hoogte van de rente die je betaalt, hangt onder andere af van de rentevastperiode die je afspreekt. Je kunt kiezen uit rentevastperiodes van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 en 20 jaar.
 • Na afloop van de rentevastperiode wordt het rentepercentage opnieuw vastgesteld. We stellen je nieuwe maandbedrag vast op basis van de rente die dan geldt. Dit nieuwe maandbedrag kan hoger of lager worden dan het vorige maandbedrag.
 • Als je een nieuwe rentevastperiode kiest voordat de vorige rentevastperiode is afgelopen, ben je mogelijk een vergoeding verschuldigd.

Extra aflossen

Tijdens de looptijd mag je extra aflossen op de hypotheekschuld. Je mag per kalenderjaar 10% van het oorspronkelijke bedrag van een leningdeel vergoedingsvrij aflossen. Los je meer af in een kalenderjaar? Dan betaal je mogelijk een vergoeding voor het renteverlies over het bedrag dat je meer aflost.

Voorbeeld:
Stel dat je een hypotheek hebt van € 300.000. Deze bestaat uit een leningdeel van € 200.000 en een leningdeel van € 100.000. Je mag dan per kalenderjaar 10% aflossen op € 200.000 en 10% op € 100.000.

Hoe zit het met de belasting?

 • Je kunt de hypotheekrente aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De belangrijkste voorwaarde: je moet de hypotheek gebruiken voor de aankoop, het onderhoud of een verbouwing van je huis dat je gebruikt als je hoofdverblijf. Dus niet voor bijvoorbeeld een vakantiehuis.
 • De renteaftrek geldt voor maximaal dertig jaar. Voor eigenwoningschulden die je al op 1 januari 2001 had, geldt dat de periode van dertig jaar op die datum is ingegaan. De rente voor die schulden kun je dus aftrekken tot en met 31 december 2030. Voor elke nieuwe lening geldt een eigen 30-jaarsperiode.
 • Gaat het om een nieuwe hypotheek? Dan moet je die binnen 30 jaar helemaal aflossen volgens het afgesproken aflosschema. Anders vervalt je recht op renteaftrek.
 • Of je de rente mag aftrekken, hangt af van je persoonlijke situatie. Je vindt de regels op de website van de overheid. Of bekijk: Je ASN Hypotheek en de belasting (pdf).

Gratis oriënterend gesprek

Wil je weten hoe je de verduurzaming van je woning kunt financieren? Een hypotheekadviseur helpt je hier graag bij.

Maak een afspraak

,
waarmee kunnen we je helpen?