Voorwaarden ASN Bankrekening

In de voorwaarden lees je wat jij van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten.

Goed om te weten:

De Consumentenbond heeft bekendgemaakt dat het wettelijke niveau van consumentenbescherming inmiddels zo hoog is dat afspraken met brancheorganisaties over tweezijdige (= door de Consumentenbond goedgekeurde) algemene voorwaarden niet meer nodig zijn. Daarom heeft de Consumentenbond per 1 januari 2024 zijn verbondenheid aan alle lopende tweezijdige algemene voorwaarden beëindigd. De Consumentenbond is vanaf deze datum niet meer betrokken bij de ABV. Dit geldt niet alleen voor de ABV maar voor alle circa zestig met brancheorganisaties afgesproken tweezijdige algemene voorwaarden. Voor alle duidelijkheid: De inhoud van de ABV verandert niet. Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de site van de Consumentenbond Tweezijdige voorwaarden en Q&A.

Andere belangrijke informatie

De ASN Bankrekening valt onder het depositogarantiestelsel.

Informatie over betalingen naar gesanctioneerde landen:

Voorwaarden van ASN Roodstand