ASN Bank - Voor de wereld van morgen

Giften vanuit de ASN Foundation

ASN Bank verstrekt al jaren giften aan projecten en organisaties die bijdragen aan onze missie: de duurzaamheid van de samenleving bevorderen. Bij het 25-jarige jubileum van ASN Bank, in 1985, werd hiervoor het Jubileumfonds in het leven geroepen. Om het giftenbeleid te formaliseren richtten we op 9 december 2004 de Stichting ASN Foundation op.

Doel en aandachtsgebied

Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken. Wij steunen projecten over de gehele wereld. De organisatie die de gift aanvraagt, moet wel in Nederland zijn gevestigd.

Wij richten ons op de volgende aandachtsgebieden:

 • Duurzame economische ontwikkeling
 • Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Mensenrechten
 • Vrede en ontwapening
 • Stimulering van culturele ontwikkeling
 • Zorg en welzijn

Jaarlijks steunt de ASN Foundation grote en kleinere projecten voor een totaalbedrag van ongeveer
€ 300.000. Meer informatie over de ASN Foundation en de steun aan projecten lees je in het Jaarverslag ASN Foundation 2016 (pdf).

Gift aanvragen

Een gift kun je per e-mail aanvragen. Wij kunnen je aanvraag alleen in behandeling nemen als je ons de volgende informatie zendt:

 • een brief waarin je het project beknopt omschrijft; je geeft in ieder geval aan wat de totale kosten bedragen;
 • het formulier Gegevensblad voor subsidieaanvragen (pdf); je kunt dit formulier digitaal invullen en het volledig ingevulde formulier opslaan;
 • het projectplan;
 • de begroting;
 • een kopie bankafschrift van de rekening van je organisatie die je hebt ingevuld in het formulier Gegevensblad voor subsidieaanvragen;
 • een overzicht van de organisaties waarbij je deze aanvraag ook hebt ingediend.

Let op! Wij kunnen je aanvraag alleen in behandeling nemen als:

 • deze in de Nederlandse taal is gesteld;
 • op de kopie van het bankafschrift de juiste naam van je organisatie staat, evenals het volledige adres;
 • alle gevraagde documenten aanwezig zijn.

Je aanvraag verzenden

Radj Jinkoe

Wij verzoeken je vriendelijk alle documenten als pdf te e-mailen naar:

ASN Bank
Directiesecretariaat, t.a.v. Radj Jhinkoe
E-mail: foundation@asnbank.nl

Is verzending per e-mail niet mogelijk, dan kun je de documenten per post verzenden naar:
Postbus 93514
2509 AM Den Haag


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap