Wat doet een duurzame bank?

Wat een duurzame bank doet? Dat is heel simpel. Een duurzame bank stimuleert duurzame vooruitgang. Bij ASN Bank doen we dat met onze financieringen en beleggingen op basis van ons duurzaamheidsbeleid. Maar hoe werkt dat dan precies?
4732x bekeken

Zo werken banken

Je hebt geld staan op je betaalrekening, en misschien ook op een spaarrekening. Dat geld ligt niet werkeloos in een kluis onder het bankgebouw. De bank zet jouw geld – samen met dat van de andere klanten – aan het werk. Zij verstrekt er leningen mee aan bedrijven, projecten en organisaties. Daarnaast moet elke bank een deel van het spaargeld onderbrengen in beleggingen die makkelijk verkocht kunnen worden, zoals staatsobligaties. De bank ontvangt rente van die leningen en beleggingen. Van die rente betaalt de bank jou de rente op je betaal- en spaarrekening.

Het verschil van ASN Bank als duurzame bank

ASN Bank is een duurzame bank. We werken precies hetzelfde als andere banken. Maar dit is het grote verschil: we verlenen alleen kredieten aan projecten en organisaties die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Ook beleggen we alleen in obligaties van landen en organisaties die hieraan voldoen.

Bos met bomen waar zonnestralen doorheen schijnen

Onze duurzaamheidscriteria

Wat zijn die duurzaamheidscriteria dan? Die staan in ons duurzaamheidsbeleid. Kort gezegd komt het hierop neer. We hebben drie duurzaamheidspijlers: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Hiervoor hebben we eisen geformuleerd waaraan bedrijven en landen moeten voldoen. Daarnaast hebben we eisen voor onderwerpen als dierenwelzijn en goed bestuur. We hanteren twee soorten duurzaamheidscriteria:

Uitsluitingscriteria

  Activiteiten die niet duurzaam zijn sluiten we uit. Zo beleggen we niet in bedrijven die fossiele energie produceren of actief zijn in mijnbouw, wapens, bio-industrie, palmolie en tabak. We sluiten landen uit waar ernstige schendingen van mensenrechten plaatsvinden. En landen die belangrijke verdragen over mensenrechten, klimaat en biodiversiteit niet hebben ondertekend, zoals het Klimaatakkoord van Parijs.

  Selectiecriteria

  Duurzaamheid gaat ook om positieve keuzes. Bedrijven en landen die we niet uitsluiten, toetsen we om te beoordelen hoe duurzaam ze zijn. Een land beoordelen we positief als het laag scoort op negatieve onderwerpen als inkomensongelijkheid, discriminatie en corruptie. En een bedrijf als het goed zorgt voor zijn werknemers, het klimaat en het milieu. Dit leidt tot een selectie van bedrijven en landen die het beste presteren op duurzaamheidsgebied.

  Duurzaam beleggen

  Beleg je in een of meer van de duurzame ASN Beleggingsfondsen? De fondsen beleggen jouw geld in bedrijven, organisaties, projecten en landen. Ook hiervoor gelden de duurzaamheidscriteria. Goedgekeurde bedrijven en landen komen in het ASN Beleggingsuniversum. Deze bedrijven komen in aanmerking komen voor belegging door onze fondsen.

  Zonnepanelen op de daken van visafslag 'om de hoek' in Scheveningen

  Een financiering van het ASN Groenprojectenfonds: zonnepanelen voor visafslag ‘om de hoek’ in Scheveningen.

  Duurzaamheid: zo scoren Nederlandse banken

  Andere banken maken heel andere keuzes voor hun kredieten en beleggingen. Sommige financieren wel wapens, fossiele energie, vernietiging van natuur en megastallen. Maar we zijn niet de enige duurzame bank in Nederland. Wij maken deel uit van de Volksbank, die ons duurzaamheidsbeleid heeft overgenomen. De Eerlijke Bankwijzer geeft de Volksbank de hoogste score van de Nederlandse banken op duurzaamheid. Dat is iets waar je op kunt letten bij het kiezen van een bank.

  Bekijk de duurzaamheidscores van de Nederlandse banken

  Onze duurzaamheidsdoelen

  Om onze duurzame impact te vergroten, jagen we duurzaamheid in de financiële sector aan. Dat doen we doordat we onszelf voor elke duurzaamheidspijler een ambitieus langetermijndoel hebben gesteld. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Dit zijn onze doelen:

  Mensenrechten

  In 2030 hebben alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum een leefbaar loon ingevoerd. Dat helpt om de levensstandaard van textielwerkers en hun gezin te verhogen. Met een leefbaar loon kunnen zij voorzien in hun basisbehoeften. Ook kan leefbaar loon een stimulans zijn om andere arbeidsomstandigheden te verbeteren.

  Lees meer over wat wij doen om mensenrechten te verbeteren

  Klimaat

  Al onze financieringen en beleggingen zijn in 2030 netto klimaatpositief. Hiermee dragen we maximaal bij aan vermindering van de CO2-uitstoot. En zorgen we voor een leefbare wereld voor ons en volgende generaties.

  Lees meer over hoe wij bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot

  Biodiversiteit

  Al onze beleggingen en financieringen hebben in 2030 een netto positief effect op biodiversiteit. Daarmee dragen we actief bij aan versterking van de natuur in Nederland en daarbuiten.

  Lees meer over wat wij doen voor behoud en bescherming van de biodiversiteit

  Duurzame samenwerkingen

  We werken samen met anderen aan deze doelen. Deskundigen denken mee over de wetenschappelijke basis. De overheid denkt mee vanuit beleidskaders. Maatschappelijke organisaties denken mee over de praktijk. En, heel belangrijk: we betrekken andere financiële instellingen erbij. Want er verandert veel meer als ook zij hun impact op leefbaar loon, klimaat en biodiversiteit gaan meten en er iets aan doen. Daarom zetten we in op samenwerking, discussie en inspiratie.

  Delen op:

  Dit vind je misschien ook interessant: