Wat doet een duurzame bank?

Een duurzame bank stimuleert duurzame vooruitgang. Bij ASN Bank doen we dat door het geld van onze klanten te investeren en beleggen op basis van ons duurzaamheidsbeleid. Hoe werkt dat precies?
8568x bekeken

Je geld staat op een betaalrekening, en misschien ook op een spaarrekening. Dat geld wordt niet opgeslagen in een kluis onder het bankgebouw. De bank zet jouw geld – samen met het geld van andere klanten – aan het werk. Ze verstrekt er leningen mee aan bedrijven, projecten en organisaties. Daarnaast moet elke bank een deel van het spaargeld onderbrengen in beleggingen die makkelijk verkocht kunnen worden, zoals staatsobligaties. De bank ontvangt rente van die leningen en beleggingen. Van die rente betaalt de bank jou de rente op je betaal- en spaarrekening.

Zo werkt een duurzame bank

ASN Bank is een duurzame bank. Dat betekent dat we precies hetzelfde werken als andere banken, zoals hierboven beschreven, maar met een groot verschil: we lenen alleen geld uit aan projecten en organisaties die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Zoals windmolenparken, of projecten die bijdragen aan het herstel van onze natuur. Ook beleggen we alleen in obligaties van landen en organisaties die aan onze duurzaamheidscriteria voldoen.

Bos met bomen waar zonnestralen doorheen schijnen

Onze duurzaamheidscriteria

Wat zijn dan onze duurzaamheidscriteria? Die staan beschreven in ons duurzaamheidsbeleid. Onze belangrijkste drie pijlers zijn mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Hiervoor hebben we eisen geformuleerd waaraan bedrijven en landen moeten voldoen. Daarnaast hebben we ook eisen opgesteld voor onderwerpen als dierenwelzijn en goed bestuur. We hanteren twee soorten duurzaamheidscriteria: uitsluitingscriteria en selectiecriteria.

Uitsluitingscriteria

  Activiteiten die niet duurzaam zijn, sluiten we uit. Zo beleggen we niet in bedrijven die fossiele energie produceren of actief zijn in mijnbouw, wapens, bio-industrie, palmolie of tabak. We sluiten landen uit waar ernstige schendingen van mensenrechten plaatsvinden. En landen die belangrijke verdragen over mensenrechten, klimaat en biodiversiteit niet hebben ondertekend, zoals het Klimaatakkoord van Parijs.

  Selectiecriteria

  Duurzaamheid gaat ook om positieve keuzes. Bedrijven en landen die we niet uitsluiten, toetsen we om te beoordelen hoe duurzaam ze zijn. Een land beoordelen we positief als het laag scoort op negatieve onderwerpen als inkomensongelijkheid, discriminatie en corruptie. En een bedrijf krijgt een positieve ranking als het goed zorgt voor zijn werknemers, het klimaat en het milieu. Dit leidt tot een selectie van bedrijven en landen die het beste presteren op duurzaamheidsgebied.

  Duurzaam beleggen

  Heb je naast een betaal- en/of spaarrrekening ook een beleggingsrekening bij een of meer van de duurzame ASN Beleggingsfondsen? Dan wordt jouw geld door de fondsen ook in bedrijven, organisaties, projecten en landen belegd. Ook hiervoor gelden onze duurzaamheidscriteria. Goedgekeurde bedrijven, organisaties, projecten en landen komen in het ASN Beleggingsuniversum. Zij komen in aanmerking komen voor belegging door onze fondsen.

  Zonnepanelen op de daken van visafslag 'om de hoek' in Scheveningen

  Een financiering van het ASN Groenprojectenfonds: zonnepanelen voor visafslag ‘om de hoek’ in Scheveningen.

  Duurzaamheid: zo scoren Nederlandse banken

  Andere banken maken heel andere keuzes voor hun leningen en beleggingen. Sommige financieren wél wapens, fossiele energie, vernietiging van natuur en megastallen. Gelukkig zijn we niet de enige duurzame bank in Nederland. We maken deel uit van de Volksbank, die ons duurzaamheidsbeleid heeft overgenomen. De Eerlijke Bankwijzer geeft de Volksbank de hoogste score van de Nederlandse banken op het gebied van duurzaamheid. Dat is iets waar je op kunt letten bij het kiezen van een bank.

  Bekijk de duurzaamheidscores van de Nederlandse banken

  Onze duurzaamheidsdoelen

  Om onze duurzame impact te vergroten, jagen we duurzaamheid in de financiële sector aan. Voor elk van onze drie duurzaamheidspijlers, mensenrechten, klimaat en biodiversiteit, hebben we daarom ambitieuze langetermijndoelen opgesteld. Dit zijn onze doelen:

  Mensenrechten

  In 2030 hebben alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum een leefbaar loon ingevoerd. Dat is belangrijk voor de miljoenen kledingmakers. Een leefbaar loon maakt het mogelijk dat ze een dak boven het hoofd hebben, voldoende eten en medische hulp kunnen betalen en hun kinderen naar school kunnen sturen. Ook kan leefbaar loon een stimulans zijn om andere arbeidsomstandigheden te verbeteren.

  Lees meer over wat wij doen om mensenrechten te verbeteren

  Klimaat

  Al onze financieringen en beleggingen zijn in 2030 netto klimaatpositief. Hiermee dragen we maximaal bij aan vermindering van de CO2-uitstoot, en zorgen we voor een leefbare wereld voor ons en volgende generaties.

  Lees meer over hoe wij bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot

  Biodiversiteit

  Al onze beleggingen en financieringen hebben in 2030 een netto positief effect op biodiversiteit. Daarmee dragen we actief bij aan versterking van de natuur in Nederland en daarbuiten. Want dat is hard nodig.

  Lees meer over wat wij doen voor behoud en bescherming van de biodiversiteit

  Duurzame samenwerkingen

  Om onze doelen te bereiken werken we samen met anderen. Zo denken deskundigen mee vanuit de wetenschap, de overheid vanuit beleidskaders en maatschappelijke organisaties vanuit de praktijk. En, heel belangrijk: we betrekken andere financiële instellingen bij onze doelen. Want er verandert véél meer als ook zij hun impact op leefbaar loon, klimaat en biodiversiteit gaan meten en hun geld op een duurzame manier uitzetten. Daarom zetten we in op samenwerking, discussie en inspiratie, en delen we onze kennis. Hoe mooi zou het zijn als alle banken duurzaam gaan bankieren?

  Delen op:

  Dit vind je misschien ook interessant: