ASN Groenprojectenfonds

Groen beleggen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur

Fondsdocumenten

Groen beleggen

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten. Daarmee draagt het bij aan oplossingen voor het behoud en de verbetering van het klimaat, het milieu en de natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen. Daarmee helpt het de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Door te beleggen in het ASN Groenprojectenfonds lever je hieraan een directe bijdrage. Als particuliere belegger heb je bovendien mogelijk een belastingvoordeel.

Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Groenprojectenfonds

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 juni 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 2,02% -0,04% -0,90% -1,65% 0,55%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geen fiscaal voordeel als zakelijke belegger

Als u in het ASN Groenprojectenfonds belegt via de ASN Beleggingsrekening Zakelijk profiteert u niet van mogelijk fiscaal voordeel. Dit mogelijke voordeel geldt alleen voor particuliere beleggers. Bij de bepaling van het aangeboden rentetarief voor de verstrekking van groenleningen door het fonds wordt er een groenkorting toegepast. De groenleningen worden verstrekt met een groenkorting waardoor meer groenprojecten van de grond kunnen komen.

Drie redenen om in dit fonds te beleggen

1. Behoud van klimaat, milieu en natuur

Je belegt groen om klimaat, milieu en natuur te behouden en te verbeteren. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, zonne- en windenergie en decentrale energievoorzieningen.

2. CO2-uitstoot compenseren

Je belegt in de productie van elektriciteit waarbij géén CO2 wordt uitgestoten. In de ASN Mobiel Bankieren app kun je zien hoeveel kg. CO2 je vermijdt met je eigen belegging in dit fonds.

3. Groene beleggingen

Beleggen in - door de overheid aangewezen - groene projecten om de energietransitie te stimuleren.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of deel daarvan verliezen.

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer in detail over de kosten van beleggen bij ASN Bank en de invloed van de kosten op je netto rendement. (aan de hand van rekenvoorbeelden)

ASN Groenprojectenfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

1,00% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

n.v.t.

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Servicekosten: deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Groenprojecten

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. De overheid scherpt de regels voor groenprojecten voortdurend aan om vernieuwing – bijvoorbeeld op het gebied van energie en bosaanleg – te stimuleren.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.