ASN Groenprojectenfonds

Groen beleggen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur

Fondsdocumenten

Groen beleggen

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten. Daarmee draagt het bij aan oplossingen voor het behoud en de verbetering van het klimaat, het milieu en de natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen. Daarmee helpt het de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Door te beleggen in het ASN Groenprojectenfonds lever je hieraan een directe bijdrage. Als particuliere belegger heb je bovendien mogelijk een belastingvoordeel.

Toelichting op de koersontwikkeling van het ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in door de overheid erkende groenprojecten van ondernemingen, instellingen en non-profit organisaties in Nederland. De renteopbrengsten van de leningen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van het fonds. Bij de bepaling van de dagelijkse afgiftekoers wordt uitgegaan van de actuele rentestand op de kapitaalmarkt.

Meer weten over hoe de ontwikkeling van de rentestand de koers van het fonds de afgelopen periode heeft beinvloedt en de verwachtingen voor de komende periode? Hier lees je meer.

Duurzame Beleggingsdoelstellingen

Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het fonds ook duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze meetbare doelen gaan continu gevolgd worden. We gaan je daar regelmatig over informeren. Je krijgt hiermee straks zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstellingen. Door de duurzame beleggingsdoelstellingen is het fonds donkergroen (artikel 9 SFDR).

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 december 2022
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds -2,05% -0,21% -10,51% -3,57% -2,19%
* Gemiddeld per jaar

Beleg in dit fonds

Geen fiscaal voordeel als zakelijke belegger

Als u in het ASN Groenprojectenfonds belegt via de ASN Beleggingsrekening Zakelijk profiteert u niet van mogelijk fiscaal voordeel. Dit mogelijke voordeel geldt alleen voor particuliere beleggers. Bij de bepaling van het aangeboden rentetarief voor de verstrekking van groenleningen door het fonds wordt er een groenkorting toegepast. De groenleningen worden verstrekt met een groenkorting waardoor meer groenprojecten van de grond kunnen komen.

Risico's

Het ASN Groenprojectenfonds belegt voornamelijk in onderhandse leningen in aangewezen groenprojecten. De waarde van je belegging kan fluctueren. Zij kan meer, maar ook minder waard worden. Loop geen onnodig risico, lees het Essentiële-informatiedocument (pdf).

Drie redenen om in dit fonds te beleggen

1. Behoud van klimaat, milieu en natuur

Je belegt groen om klimaat, milieu en natuur te behouden en te verbeteren. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, zonne- en windenergie en decentrale energievoorzieningen.

2. CO2-uitstoot compenseren

Je belegt in de productie van elektriciteit waarbij géén CO2 wordt uitgestoten. We kunnen meten hoeveel CO2-uitstoot het fonds vermijdt ten opzichte van fossiele energie. In 2017 was dat evenveel als de jaarlijkse uitstoot van ruim 13.000 Nederlandse gezinnen.

3. Groene beleggingen

Beleggen in - door de overheid aangewezen - groene projecten om de energietransitie te stimuleren.

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer over de invloed van de kosten op je netto rendement.

ASN Groenprojectenfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

1,00% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

n.v.t.

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Groenprojecten

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. De overheid scherpt de regels voor groenprojecten voortdurend aan om vernieuwing – bijvoorbeeld op het gebied van energie en bosaanleg – te stimuleren.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

, waarmee kunnen we je helpen?