Wat te doen bij het overlijden van een particuliere ASN-rekeninghouder?

Als een naaste overlijdt, breekt er een verdrietige periode aan. Het laatste waar aan wordt gedacht is het regelen van de bankzaken.

Toch is het belangrijk om de financiële zaken van de overledene goed af te handelen. Daarom is er de nabestaandendesk: het aanspreekpunt waar alle ASN bankzaken van de overledene in één keer kunnen worden afgehandeld.

Wat wordt er van u verwacht?

Step 1
Controleer op de bankafschriften het totale saldo van alle ASN-rekeningen waar de overledene een rol op heeft. Heeft u geen inzicht in het totale saldo? Neem dan contact op met de ASN Klantenservice via tel. 070 - 3569 335, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.

De gevraagde stukken

De op deze pagina gevraagde stukken kunnen worden gestuurd naar:

  • per post: ASN Bank, t.a.v. Nabestaandendesk | Antwoordnummer 1188 | 2501 WB Den Haag.
  • per e-mail: informatie@asnbank.nl


Wat doet ASN Bank na het ontvangen van de Akte van Overlijden?

Nadat wij alle benodigde stukken van de nabestaanden hebben ontvangen nemen wij deze in behandeling. Vanwege het zorgvuldige uitzoekwerk kan dit proces enkele weken in beslag nemen. Nota’s die betaald moeten worden kunt u (incl. een begeleidend schrijven) mailen naar informatie@asnbank.nl - indien de nabestaanden geen online toegang tot de rekening hebben. Zodra wij de documenten hebben verwerkt sturen wij de nabestaande(n) daarover persoonlijk bericht. Bij het verwerken van het dossier maken wij onderscheid tussen twee soorten rekeningen:


Veelgestelde vragen

Er zijn vele zaken waar de nabestaanden aan moeten denken als een naaste is overleden. We hebben daarom een aantal veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de financiële afhandeling op een rijtje gezet.

Heeft u nog vragen?

Belt u dan met de ASN Klantenservice op tel.: 070 - 35 69 335. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

,
waarmee kunnen we je helpen?