Wat te doen bij het overlijden van een particuliere ASN-rekeninghouder?

Als een naaste overlijdt, breekt er een verdrietige periode aan. Het laatste waar aan wordt gedacht is het regelen van de bankzaken. Toch is het belangrijk om de financiële zaken van de overledene goed af te handelen. Daarom is er de nabestaandendesk: het aanspreekpunt waar alle ASN bankzaken van de overledene in één keer kunnen worden afgehandeld.

Wat wordt er van u verwacht?

Wat moet u allemaal doen?
Als iemand overlijdt, dient dit te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de woongemeente van de overledene. De gemeente maakt vervolgens een Akte van Overlijden op, waarvan op verzoek een uittreksel wordt afgegeven.

Controleer op de Akte van Overlijden of u als wettelijk partner (onder 'Gehuwd met' of 'Geregistreerd partner van') geregistreerd staat. Indien dit het geval is, kiest u 'Ja'.
Een Verklaring van Erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Deze kunt u tegen betaling bij een notaris aanvragen. Met de Verklaring van Erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledene. Zijn er meerdere erfgenamen dan kunnen zij alleen gezamenlijk over rekeningen beschikken.

Een variant op de Verklaring van Erfrecht is de verklaring van executele. Dan heeft de overledene in zijn/haar testament of codicil bepaald wie het nalatenschap zal gaan afwikkelen. Deze persoon wordt ook wel executeur-testamentair genoemd en heeft de bevoegdheid om de nalatenschap geheel zelfstandig af te wikkelen, zonder de medewerking van de erfgenamen.
Controleer op de bankafschriften het totale saldo van alle ASN-rekeningen waar de overledene een rol op heeft. Indien dit meer dan € 10.000 is, selecteer dan 'ja'.

Heeft u geen inzicht in het totale saldo? Neem dan contact op met de ASN Klantenservice via tel.: 070 - 3569 335, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
Een Verklaring van Erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Deze kunt u tegen betaling bij een notaris aanvragen. Met de Verklaring van Erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledene. Zijn er meerdere erfgenamen dan kunnen zij alleen gezamenlijk over rekeningen beschikken.

Een variant op de Verklaring van Erfrecht is de verklaring van executele. Dan heeft de overledene in zijn/haar testament of codicil bepaald wie het nalatenschap zal gaan afwikkelen. Deze persoon wordt ook wel executeur-testamentair genoemd en heeft de bevoegdheid om de nalatenschap geheel zelfstandig af te wikkelen, zonder de medewerking van de erfgenamen.

Is het saldo op de rekening(en) lager dan € 1.000?

Dan hoeft u enkel een kopie van de Akte van Overlijden en een schriftelijk verzoek (om aan te geven wat u met de rekening wilt) te sturen naar ASN Bank. U kunt kiezen of u de rekening wilt laten opheffen of laten bestaan op naam van de erfgenamen. Opdrachten kunt u dan enkel schriftelijk doorgeven. Vergeet niet uw verzoek te voorzien van handtekening.

De gevraagde stukken

De op deze pagina gevraagde stukken kunnen worden gestuurd naar:

  • per post: ASN Bank, t.a.v. Nabestaandendesk | Antwoordnummer 1188 | 2501 WB Den Haag.
  • per e-mail: informatie@asnbank.nl


Wat doet ASN Bank na het ontvangen van de Akte van Overlijden?

Nadat wij alle benodigde stukken van de nabestaanden hebben ontvangen nemen wij deze in behandeling. Vanwege het nodige papierwerk kan dit proces enkele weken in beslag nemen. Zodra wij de documenten hebben verwerkt sturen wij de nabestaande(n) daarover persoonlijk bericht. Bij het verwerken van het dossier maken wij onderscheid tussen twee soorten rekeningen:

Veelgestelde vragen

Er zijn vele zaken waar de nabestaanden aan moeten denken als een naaste is overleden. We hebben daarom een aantal veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de financiële afhandeling op een rijtje gezet.

Heeft u nog vragen?

Belt u dan met de ASN Klantenservice, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op tel.: 070 - 35 69 335.

, waarmee kunnen we je helpen?