ASN Bank - Voor de wereld van morgen

Privacy & Cookie Statement

ASN Bank respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe wij met persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat persoonlijke gegevens bij ons in goede handen zijn. Persoonsgegevens verwerken wij volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Meer informatie over de Wbp en de Gedragscode lees je op de sites van www.nvb.nl en www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy beleid van toepassing. Je kunt het volledige Privacy & Cookie Statement desgewenst als pdf-bestand downloaden.

Inzage in persoonsgegevens

Vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp artikel 35) heeft een klant het recht om te vragen of ASN Bank persoonsgegevens verwerkt en welke gegevens dat zijn. Je mag alleen jouw eigen persoonsgegevens opvragen.

Wij sturen je naar aanleiding van het verzoek de volgende informatie:
- een korte beschrijving van de persoonsgegevens die ASN Bank van je heeft;
- het doel voor het gebruik van deze persoonsgegevens;
- aan wie de persoonsgegevens eventueel zijn verstrekt;
- de herkomst van de persoonsgegevens.

Dit artikel ziet er niet op toe dat wij ook kopieën van alle stukken naar je verzenden. Je ontvangt van ons dan ook enkel het hierboven genoemde overzicht.

Aanvragen inzage

Je kunt een inzageverzoek doen voor het inzien van persoonlijke gegevens. Stuur je verzoek voorzien van handtekening en een kopie identiteitsbewijs per post naar ASN Bank, t.a.v. KBS Servicedesk, Postbus 10021, 3505 AA Utrecht. Of per e-mail via: inzageverzoek@asnbank.nl, aangevuld met de reden van het verzoek.

Of gebruik het document 'Inzageverzoek ASN Bank klant' (pdf). Dit formulier print je uit en voorzie je van een handtekening. Tezamen met een kopie ID stuur je het formulier - per post of per mail (informatie@asnbank.nl) naar ASN Bank.

Onze website en cookies

Onze website hebben wij zo goed mogelijk beveiligd om misbruik te voorkomen, zodat onze klanten de websites veilig kunt bezoeken. Wij willen ook graag dat een bezoek aan onze websites zo prettig en soepel mogelijk verloopt. Soms zijn daar cookies voor nodig. Meer over cookies lees je in ons Privacy & Cookie Statement (pdf).

Vragen over Privacy?

Indien je vragen hebt over ons Privacy & Cookie Statement, dan kun je deze per post stellen aan:
ASN Bank | Postbus 93514 | 2509 AM Den Haag.

Of telefonisch via de ASN Klantenservice via tel.: 070 - 35 69 335. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Per e-mail via: informatie@asnbank.nl.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap