Duurzame bedrijfsvoering

Het past bij een duurzame bank om ook als kantoororganisatie zo duurzaam mogelijk te opereren. Daarom stellen wij strenge eisen aan onszelf op het gebied van onder meer papierverbruik en ons effect op het klimaat.

CO2-uitstoot

Onze kantooractiviteiten leiden tot uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat gebeurt voornamelijk door het vervoer van medewerkers en het warmte- en elektriciteitsverbruik op kantoor. Op verschillende manieren brengen wij de netto-uitstoot van broeikasgassen terug tot nul:

  • Ons kantoorpand is heel energiezuinig; het heeft energielabel A. Het is optimaal ge├»soleerd. De luchtventilatie is energiezuinig. Het pand beschikt over een installatie voor warmte-koudeopslag (WKO). Het heeft een grijswatercircuit voor het sanitair.
  • Al onze elektriciteit wordt op duurzame manier opgewekt, onder meer via zonnepanelen op het dak. Daarnaast maken we gebruik van een leverancier die elektriciteit volledig duurzaam opwekt. Daardoor veroorzaakt ons elektriciteitsverbruik geen uitstoot van broeikasgassen.
  • Wij zijn voortdurend bezig het energieverbruik te verminderen, zowel in het kantoorpand als in het vervoer van medewerkers. De CO2-uitstoot van ons vervoer per auto en vliegtuig wordt gecompenseerd.

Papier

Wij streven ernaar ons papierverbruik terug te brengen door onder meer minder rekeningafschriften te verzenden, in onze huisstijl rekening te houden met het papierverbruik, en ons klantenmagazine Ideaal ook online aan te bieden. We gebruiken alleen FSC-gecertificeerd papier. Bij de productie van drukwerk werken we samen met duurzame papierfabrikanten en drukkers.

Inkoopbeleid

De sociale of milieu-impact van de vele honderden producten die wij inkopen, loopt sterk uiteen. Van producten waarvan wij grote aantallen kopen, zoals bankpasjes, onderzoeken wij zelf of ze voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Bij andere producten en diensten vragen we de leverancier onze duurzaamheidsverklaring te onderschrijven.

,
waarmee kunnen we je helpen?