ASN Bank en klimaat

De uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, veroorzaakt de huidige, snelle opwarming van de aarde. Wij vinden het belangrijk er maximaal aan bij te dragen dat die uitstoot vermindert – voor een leefbare wereld voor ons en volgende generaties.

Wat wij doen

Alle bedrijven en projecten waarin we beleggen of die we financieren, toetsen wij op hun positieve bijdrage aan het klimaat. We financieren duurzame energie en energiebesparing. En we beperken de CO2-uitstoot waarvoor onze financieringen en beleggingen verantwoordelijk zijn.

Ambitieus doel

Om maximaal bij te dragen aan vermindering van de CO2-uitstoot hebben we onszelf als eerste financiële instelling in de wereld een ambitieus langetermijndoel gesteld:

Al onze financieringen en beleggingen zijn in 2030 volledig netto klimaatneutraal.

Daarmee zullen ook je spaargeld en beleggingen bij ASN Bank in 2030 helemaal klimaatneutraal zijn. We hopen dat andere financiële instellingen ons voorbeeld volgen.

Een leefbare toekomst

Wij bankieren voor een leefbare toekomst. Samen met onze klanten geven wij het goede voorbeeld en stimuleren wij anderen hetzelfde te doen. Zo dragen je spaargeld en beleggingen bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Beleid klimaat

Wij beoordelen bedrijven en landen op hun klimaatbeleid en -praktijken.

Lees meer

Klimaatneutraal in 2030

ASN Bank wil de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken.

Lees meer

Invloed uitoefenen

Zo beïnvloeden we de bedrijven waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen

Lees meer