ASN Bank en klimaat

De uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, veroorzaakt de huidige, snelle opwarming van de aarde. Wij vinden het belangrijk er maximaal aan bij te dragen dat die uitstoot vermindert – voor een leefbare wereld voor ons en volgende generaties.

Wat wij doen

Alle bedrijven en projecten waarin we beleggen of die we financieren, toetsen wij op hun positieve bijdrage aan het klimaat. We financieren duurzame energie en energiebesparing. En we beperken de CO2-uitstoot waarvoor onze financieringen en beleggingen verantwoordelijk zijn.

De positieve bijdrage van je geld bij ASN Bank

Geld op je ASN-rekening veroorzaakt 71% minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddelde Nederlandse bank. Met € 1.000 is dat per jaar net zoveel als 195 kilometer autorijden. Of 125 stokjes varkenssaté. Maar ook net zoveel CO2 als 11 bomen per jaar opslurpen.
Bron: Rapport Ecofys: Klimaatbenchmark ASN Bank (pdf)

Ambitieus doel

Om maximaal bij te dragen aan vermindering van de CO2-uitstoot hebben we onszelf als eerste financiële instelling in de wereld een ambitieus langetermijndoel gesteld:

Al onze financieringen en beleggingen zijn in 2030 netto klimaatpositief.

Daarmee zullen ook je spaargeld en beleggingen bij ASN Bank in 2030 klimaatpositief zijn. We hopen dat andere financiële instellingen ons voorbeeld volgen.

Een leefbare toekomst

Wij bankieren voor een leefbare toekomst. Samen met onze klanten geven wij het goede voorbeeld en stimuleren wij anderen hetzelfde te doen. Zo dragen je spaargeld en beleggingen bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Beleid klimaat

Wij beoordelen bedrijven en landen op hun klimaatbeleid en -praktijken.

Lees meer

Klimaatpositief in 2030

ASN Bank wil de klimaatverandering zoveel mogelijk beperken.

Lees meer

Invloed uitoefenen

Zo beïnvloeden we de bedrijven waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen

Lees meer