Aanvragen ASN Online Bankieren

  1. Invoeren gegevens
  2. Verzenden
  3. Bevestiging
Invoeren gegevens

Voordat u het formulier invult verzoeken wij de Voorwaarden ASN Online Bankieren (pdf) zorgvuldig te lezen. Na het verzenden van uw aanvraag ontvangt u van ons de "Overeenkomst Online Bankieren" per post. Deze graag ondertekenen en retourneren. Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst sturen wij u per post, binnen vijf werkdagen, uw wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Meer informatie over bescherming persoonsgegevens

ASN Rekeningnummer (IBAN)

Vul een IBAN in van één van uw ASN-rekeningen in ter identificatie:

Toegangsnaam

Vul hieronder de gewenste Toegangsnaam voor ASN Online Bankieren in. Onthoud uw Toegangsnaam, deze kan later niet meer aangepast worden.

De Toegangsnaam is persoonlijk, d.w.z. elke rekeninghouder heeft zijn/haar eigen inloggegevens. De Toegangsnaam mag bestaan uit letters, cijfers en/of spaties (min. 8 en max. 20 tekens) en maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

Tips voor veilig gebruik: schrijf uw Toegangsnaam niet op, maar leer deze uit uw hoofd. Medewerkers van ASN Bank zullen nooit naar uw inloggegevens vragen. Op asnbank.nl/veiligbankieren leest u meer over veilig bankieren en betalen.

Uw persoonlijke gegevens

Voor het juist invullen van onderstaande gegevens verzoeken wij u de gegevens van een ASN bankafschrift over te nemen.

Vul hier uw voorletter(s) in zoals vermeld op uw identiteitsbewijs. Gebruik geen spatie tussen de verschillende voorletters.
Vul hier uw achternaam in zoals vermeld op uw identiteitsbewijs zonder tussenvoegsel(s).
Schrijf de dag en de maand met 2 cijfers en schrijf het jaartal helemaal uit.
ASN Bank draagt zorg voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van haar klanten.
ASN Bank draagt zorg voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van haar klanten.
Het rentebericht is een persoonlijke e-mail met de huidige en nieuwe rente op uw ASN-rekening(en). U ontvangt de e-mail vóórdat de rente op uw rekening wijzigt.


Verplichte velden zijn met een * aangegeven.