Investeren in de natuur loont, óók voor de economie

  Den Haag, 30 november 2022

  Concrete investeringen in de natuur leveren méér economische waarde op. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Make Nature Count’ dat ASN Bank en de Foundation for Sustainable Development (FSD) vandaag presenteren. De inzichten uit de studie geven de financiële sector, de overheid en het bedrijfsleven de mogelijkheid om de waarde van natuur in geld uit te drukken én daarmee beter te integreren in besluitvorming. Volgens ASN Bank en FSD is het cruciaal dat er veel meer wordt stil gestaan bij de werkelijke waarde die de natuur vertegenwoordigt.

  Lange tijd was het lastig om de economische waarde van de natuur meetbaar te maken. Investeringen in de natuur werden vooral gezien als kostenpost. Daar komt nu langzaam verandering in. Steeds meer mensen beseffen dat we afhankelijk zijn van de ecosysteemdiensten van de natuur. Voorbeelden daarvan zijn de bestuiving van landbouwgewassen, levering van bouwmaterialen en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

  Rekenen om effecten natuurinvestering vast te stellen

  ASN Bank en de Foundation for Sustainable Development berekenden samen de verwachte economische waarde van vier (natuur) investeringsprojecten in Nederland, Madagaskar, Paraguay en Nicaragua. Daarvoor maakten ze gebruik van de Ecosystem Services Valuation Database (ESVD): een wereldwijde database met meer dan 8.000 waarden van ecosysteemdiensten. Zo kan bijvoorbeeld worden berekend in hoeverre het herbebossen van gedegradeerde landbouwgrond economische winst of juist verlies oplevert, uitgedrukt in dollars.

  Het is voor het eerst dat deze wetenschappelijke kennis is toegepast door een Nederlandse financiële instelling.

  Voorbeeld: De Geelders in Noord-Brabant

  De onderzoekers gingen onder meer aan de slag met natuurgebied `De Geelders` bij Boxtel. Ze concludeerden dat de toename van natuur in dit gebied ertoe zal leiden dat de luchtkwaliteit en waterhuishouding verbeteren, meer CO2 wordt vastgelegd en recreatiemogelijkheden en natuurwaarden* worden versterkt. Hierdoor stijgt de economische waarde van het gebied in de toekomst van zo’n 17.500 dollar per hectare naar 31.000 dollar per hectare over 10 jaar. Kortom, de berekeningen laten zien dat investeren in natuur een substantiële economische waarde vertegenwoordigt voor de brede samenleving.

  Besluitvorming

  Volgens ASN Bank biedt de studie waardevolle informatie voor de financiële sector, maar ook voor overheden, het bedrijfsleven, de landbouwsector en het publiek. Al deze groepen zijn in staat betere keuzes te maken als ze goed zicht hebben op de grote economische waarde die ecosysteemdiensten vertegenwoordigen, zowel landelijk als lokaal. Financiële instellingen kunnen de waarde van investeringen in de natuur beter integreren in hun besluitvorming. Het stelt de overheid in staat om een completer beeld te krijgen van de impact van investeringen op de natuur en actoren die bijdragen aan herstel van natuur hiervoor te betalen.

  Volgens Roel Nozeman, biodiversiteitsexpert bij ASN Bank, is er meer nodig dan een beroep op ons welzijn en aandacht voor financiële risico’s om de natuurcrisis te lijf te gaan:

  “We moeten af van het idee dat de economie en de natuur elkaars tegenpolen zijn. De intrinsieke waarde van de natuur staat als een paal boven water, maar daarbij moeten we ons ook realiseren dat een gezonde economie niet bestaat zonder gezonde natuur. 50 procent van wat we wereldwijd met elkaar verdienen is afhankelijk van de ecosysteemdiensten die de natuur levert.

  Desondanks wordt de waarde van de meeste diensten nog niet meegenomen in besluitvorming. Door de natuur een prijs te geven, kunnen we natuurwaarde écht mee laten tellen. Zo bouwen we aan een economie die opereert binnen de grenzen van de planeet. Ik nodig elke beleidsbepaler in de publieke en private sector uit om deze kans te pakken.”

  * Natuurwaarden is een verzamelterm voor het feit dat het bos habitat (leefgebied) levert voor biodiversiteit (planten en dieren) die een belangrijke intrinsieke (eigen) waarde hebben. Dat is een van de belangrijkste `diensten` die toeneemt bij natuurherstel.


  Download het rapport

  Wil je meer weten?

  Lees ook het opiniestuk dat Roel Nozeman (ASN Bank) en Dolf de Groot (FSD) in het Financieele Dagblad publiceerden

  Trouw: Wat goed is voor de natuur, is ook goed voor de economie

  Trouw: Hoe viezer het water, hoe hoger het BBP. Dat is heel gek

  Change.inc: Waarom een prijskaartje aan de natuur helpt de biodiversiteit en onszelf te beschermen

  Delen op: