Imposante getallen uit Impact Report 2021

In het recent verschenen Impact Report 2021 vertelt ASN Impact Investors (AII), aanbieder van de ASN Beleggingfondsen, wat de impact van de beleggingsfondsen is geweest. Op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Een kleine impressie volgt hieronder.


ASN Impact Investors deed het een jaar eerder al maar sinds maart 2021 is het verplicht voor aanbieders van donkergroene beleggingsfondsen. Ze moeten jaarlijks melden in hoeverre ze hun duurzame doelen hebben gehaald. Een verplichting die voortkomt uit de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Europese regels die in maart 2021 werden ingevoerd om groenwassen van beleggingen te voorkomen.

Dichterbij klimaatneutraal

In het tweede Impact Report zijn een aantal positieve zaken te melden. Zo kwam het doel om voor alle fondsen 100% klimaatneutraal te zijn een stap dichterbij. In 2020 stond het percentage op 19%, eind 2021 was dit gestegen naar 29% klimaatneutraal. De vermeden CO2-uitstoot komt grotendeels op het conto van het ASN Groenprojectenfonds, een fonds dat (via leningen) in wind- en zonneparken en in warmte-koude-opslag investeert, de geproduceerde uitstoot komt vooral van de beursgenoteerde bedrijven waarin de meeste euro’s zijn belegd: het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Milieu & Waterfonds.

In het Impact Report 2021 lees je ook meer over de prestaties op het gebied van: biodiversiteit (vanaf pagina 43) en mensenrechten (vanaf pagina 51).

Impact maken door te stemmen

Voordeel van aandeelhouder zijn is dat je kunt stemmen tijdens de jaarlijkse vergadering. Dat deed ASN Impact Investors in 2021 tijdens meer dan 200 aandeelhoudersvergaderingen. Er wordt gestemd over besluiten die invloed hebben op de thema’s klimaat, biodiversiteit & mensenrechten.

Een ander aandachtspunt is een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in de hoogste bestuurslaag. Bestaat een Raad van bestuur volledig uit mannen en wordt er bij vertrek van een man een nieuwe man voorgesteld dan stemt AII tegen.

Goedgekeurd & afgekeurd

In het rapport is ook aandacht voor het proces van goedkeuren en afkeuren van beursgenoteerde bedrijven. Deze beslissingen worden genomen door een investeringscomité op basis van duurzaamheidsonderzoeken van ASN Bank. Onder de 80 voor het eerst goedgekeurde bedrijven bevonden zich onder meer het Noorse waterstofbedrijf Nel en het Zweedse voedingsbedrijf Midsona.

Download het Impact Report 2021 hieronder.

Lees meer over

ASN Beleggingsfondsen
Duurzaam beleggen
Wereldrendement

Delen op: