12 juli 2019

Circa vijftig banken, waaronder ASN Bank en de Volksbank, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en hun koepels hebben woensdag het klimaatcommitment ondertekend. Hierin is afgesproken om de CO2-uitstoot van de investeringen en beleggingen naar beneden te brengen.

In aanwezigheid van minister Hoekstra van Financiën hebben de partijen hun handtekening gezet onder een commitment waarmee zij zich verplichten vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast moeten ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2.

Banken en verzekeraars tekenen klimaatcommitment

Banken en verzekeraars tekenen klimaatcommitment

Bijdrage klimaatdoelen kabinet

De financiële sector draagt hierdoor, op eigen initiatief, bij aan de klimaatdoelen van het kabinet, voor 2030 de CO2-uitstoot met 49% verminderen, en aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De inzet van de ondertekenaars wordt continu gemonitord en de afspraken worden elke vijf jaar opnieuw beoordeeld.

'Het is een hele mooie start dat er nu vijftig partijen aangesloten zijn met een gezamenlijk vermogen van €3.000 miljard. Samenwerking is nodig want als ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen komen we tot €15 miljard', aldus ASN Bank directeur Joyce van der Est die tevens tekende namens de Volksbank en ASN Beleggingsinstellingen Beheer.

ASN Bank directeur Joyce van der Est ondertekent klimaatcommitment

ASN Bank directeur Joyce van der Est tekent klimaatcommitment

Klimaatdoelstellingen ASN Bank

ASN Bank rapporteert al over de klimaatimpact en heeft duidelijke doelstellingen om klimaatneutraal te worden en zelfs klimaatpositief in 2030. Wij hebben als mede-initiatiefnemer van de Spitsbergen Ambitie in 2018 het raamwerk neergelegd voor het getekende klimaatcommitment. Dit geldt ook voor de oprichting van het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) met de open source meetmethode, om de klimaatimpact van het beheer onder vermogen te meten. Hiervoor werd het initiatief genomen met de Dutch Carbon Pledge tijdens de klimaattop van 2015 in Parijs.

'Doelen stellen en meten is belangrijk, maar nu is het tijd voor actie. Investeren in de fossiele kan echt niet meer. Wij helpen de aangesloten partijen graag om andere investeringskeuzes te maken. Uiteindelijk moeten we investeren in projecten die juist CO2 uit de lucht opnemen zodat de totale concentratie afneemt. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen ook meetbare doelstellingen opstelt op het gebied van biodiversiteit en mensenrechten', aldus Jeroen Loots, senior expert klimaat bij ASN Bank.