26 maart 2019

ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, rapporteert over 2018 de grootste klantgroei van de afgelopen vijf jaar. Het aantal klanten nam toe met bijna 5% tot een totaal van 700.529. Vooral het aantal betaalrekeningen groeide flink met ruim 18%. Het totale saldo op de betaal- en spaarrekeningen steeg met € 614 miljoen tot ruim € 11,5 miljard.

Het totaal van beleggingen en financieringen van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen was in 2018 netto bijna volledig klimaatneutraal (96%). Daarmee stevent ASN Bank als eerste bank ter wereld af op CO2-winst. De duurzame bank levert hiermee ook een belangrijke bijdrage aan het klimaatdoel van de Volksbank: een klimaatneutrale balans in 2030.

Infographic van de klantgroei vanaf 2014 tot 2018. Aantal klanten in 2018 is 700.529. Aantal klanten in 2017 is 667.389. Aantal klanten in 2016 is 645.336. Aantal klanten in 2015 is 628.910. Aantal klanten in 2014 is 603.496.

Lees hier meer informatie over de klantengroei van ASN Bank in 2018

Arie Koornneef, directievoorzitter van ASN Bank, is trots op de resultaten. ‘We hadden nooit verwacht dat we in 2018 zoveel nieuwe klanten mochten verwelkomen. Daarmee hebben we de prachtige grens van 700.000 klanten overschreden. En onze klanten geven aan dat ze wederom zeer tevreden zijn over bankieren bij ASN Bank. Daar hecht ik veel waarde aan, want een grote achterban van tevreden klanten vergroot onze impact als duurzame bank.

We tonen aan dat duurzaam bankieren werkt. Door het goede voorbeeld te geven, onze ervaringen te delen en andere financiële instellingen vooruit te helpen. Zoals met onze klimaatdoelstelling, die we vijf jaar geleden als eerste bank ter wereld stelden. We stevenen nu af op netto CO2-winst. Op onze CO2-balans rapporteren we de winst en het verlies van CO2 die we met onze financieringen en beleggingen veroorzaken. Afgelopen jaar leverden onze investeringen bijna net zoveel duurzame energie op als ze aan energieverbruik veroorzaakten. Ik verwacht dat we als eerste bank ter wereld CO2-winst gaan boeken. Maar dat is niet voldoende. Daarom we willen nu ook CO2 uit de atmosfeer gaan halen: het doel van Parijs, maar dan graag twintig jaar eerder.’

Kerncijfers ASN Bank 2018
Cijfers 2018 2017 Groei
Aantal klanten 700.529 667.389 4,96%
Saldo op spaar- en betaalrekeningen 11.642 11.028 5,57%
Net Promoter Score (NPS) +18 +17
Aantal rekeningen 913.750 850.434 7,45%
Aantal betaalrekeningen* 251.239 211.764 18,64%
Aantal rekeningen sparen en beleggen** 662.511 638.670 3,73%
Realisatie klimaatneutraaldoelstelling ASN Bank en ASN Beleggingsfondsen 96% 78,9%
Realisatie klimaatneutrale balans ASN Bank*** 146,3% 95,4%

* Totaal van de volgende rekeningen: ASN Bankrekening, ASN Betalen Zelfstandigen, ASN Jongerenrekening, ASN Juniorrekening en ASN Studentenrekening.
** Totaal van de volgende rekeningen: ASN Ideaalsparen, ASN Beleggingsrekening, ASN Doelbeleggen, ASN Jeugdsparen.
*** Het klimaatcijfer van alleen ASN Bank, zonder de ASN Beleggingsfondsen.

ASN Bank wil groeien naar één miljoen tevreden klanten in 2025. Het aantal nieuwe klanten steeg afgelopen jaren steeds harder, met in 2018 de grootste groei in de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar (13,2%).

Er werden vooral meer betaalrekeningen geopend. De ASN Bankrekening – de algemene betaalrekening van ASN Bank – groeide in absolute cijfers het hardst (netto 25.038 nieuwe rekeningen). Klanten waardeerden de ASN Bankrekening volgens toetsing door de Consumentenbond met een 9,2. Volgens consumentenonderzoek van KPMG (juni 2018) biedt ASN Bank de beste klantervaring in de financiële sector.

Klimaatneutraal in zicht

ASN Bank bereikte in 2018 voor 96% haar doelstelling om met alle financieringen en beleggingen netto klimaatneutraal te zijn. De sterke vooruitgang werd vooral veroorzaakt door financieringen in vier grote windparken en door de aankoop van groene obligaties. Deze obligaties financieren wereldwijd projecten in duurzame energie en energie-efficiëntie. Ook de in 2018 geïntroduceerde ASN Hypotheek draagt in de toekomst bij aan de klimaatdoelstelling. Met het bijbehorende leningdeel maakt de bank energiebesparende maatregelen in de woning voor meer mensen toegankelijk. Dat zal – naast andere maatregelen – voor minder CO2-belasting van de hypotheken op de bankbalans zorgen.

De volgende stap: het doel van Parijs halen

Begin 2018 verscherpte ASN Bank haar klimaatdoel: de bank wil in 2030 klimaatpositief zijn. Alle financieringen en beleggingen samen moeten in 2030 meer CO2 uit de atmosfeer halen dan ze aan uitstoot veroorzaken. Daarmee hanteert de bank het klimaatdoel van Parijs, maar dan ambitieuzer: ze wil dit doel twintig jaar eerder gerealiseerd hebben.

‘Het doel ‘klimaatpositief’ gaat een stap verder dan CO2-winst en -verlies tegen elkaar wegstrepen. We willen projecten financieren die CO2 uit de atmosfeer halen. Daarmee dragen we positief bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit sluit aan bij het klimaatdoel van Parijs. Maar 2050 is volgens ons te laat, want het is van levensbelang om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Daarom willen we ons klimaatpositiefdoel in 2030 gerealiseerd hebben. Dat bereiken we natuurlijk niet alleen, daarom inspireren we anderen om ons te volgen,’ aldus Arie Koornneef.

Biodiversiteit: van verlies naar winst

Via haar financieringen en beleggingen heeft ASN Bank, samen met de ASN Beleggingsfondsen, een negatieve impact op de biodiversiteit. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 64.849 hectare aan biodiversiteitsverlies (meting 2017). Als eerste bank ter wereld berekende ASN Bank deze schade, met als doel dat dit in 2030 is omgekeerd in een netto positief effect op biodiversiteit. Eind 2018 presenteerde de bank samen met andere financiële instellingen de eerste versie van de meetmethode. Daarbij wordt gerekend in het aantal hectare grond waarop de soortenrijkdom volledig is verdwenen. In 2019 is het doel om de samenwerking uit te breiden en methodieken voor het berekenen van de biodiversiteitsvoetafdruk in meer detail uit te werken voor verschillende typen investeringen. Daarnaast gaat de bank op zoek naar meer investeringsmogelijkheden met een positief effect op biodiversiteit.

Leefbaar loon in de kledingsector

ASN Bank wil dat de kledingsector in 2030 alle benodigde processen heeft geïmplementeerd om een leefbaar loon voor werknemers in zijn keten mogelijk te maken. De ASN Beleggingsfondsen beleggen in beursgenoteerde kledingbedrijven en kunnen als aandeelhouder invloed uitoefenen. In 2018 heeft ASN Bank haar methode om de voortgang van bedrijven te meten aangescherpt op basis van de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. Doordat zowel de kledingbedrijven als de bank deze richtlijnen hanteren, kan ASN doelgerichter met bedrijven in gesprek. De bank werkt samen met andere financiële instellingen aan de invoering van leefbaar loon, via het Platform Living Wage Financials (PLWF). ASN Bank is een van de oprichters van het platform dat in 2018 gelanceerd werd. Gezamenlijk beheren de financiële instellingen in PLWF meer dan € 1.000 miljard.

Over ASN Bank

ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen die handelen met respect voor mens, dier en natuur. Klanten kunnen bij ASN Bank betalen, sparen, een hypotheek afsluiten en beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten die passen bij haar duurzame missie.

ASN Bank maakt met BLG Wonen, RegioBank en SNS onderdeel uit van de Volksbank. Samen maken zij de missie ‘bankieren met de menselijke maat’ van de Volksbank waar.

Lees hier meer over ASN Bank

Bekijk het jaaroverzicht voor meer informatie over de resultaten van ASN Bank in 2018

Contactpersoon:

Contactpersoon pers Britt

Delen op: