10 juli 2019

Het is goed dat er een Klimaatakkoord is. Nu is het zaak om het uit te voeren. ‘De gevolgen van klimaatverandering worden elke dag zichtbaarder. De tijd van
praten is dus voorbij. Handen uit de mouwen en samen aan de slag’, aldus Arie
Koornneef, directeur ASN Bank.

Koornneef: ‘We moeten de CO2-uitstoot terugdringen, in alle sectoren energie besparen, het gebruik van fossiele energie helemaal afbouwen en volledig overgaan op duurzame energie, vooral zonne-
en windenergie.’

Direct starten om de doelstellingen te behalen

Het klimaat verandert merkbaar. Nieuwe onderzoeken laten zien dat dit sneller gaat dan voorspeld. De laatste vier jaar waren de heetste ooit gemeten. Het is zaak direct te starten om de doelstellingen van het kabinet voor 2030 te behalen, evenals de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 (opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad).

Niet voor niets waarschuwde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres regeringsleiders onlangs dat dit klimaatakkoord betekenisloos blijft als er geen ambitieuze actie op volgt.

Urgenda-klimaatzaak: inhaalslag is nodig

Het ziet er ook naar uit dat de overheid niet voldoet aan de rechtelijke uitspraak in de Urgenda-klimaatzaak: zorgen voor 25% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990. De komende tijd is daarom een grote inhaalslag nodig.

Urgenda heeft, samen met 700 organisaties, als handreiking aan de overheid een 40-puntenplan gepresenteerd. ASN Bank heeft zich actief aangesloten bij twee van deze punten, namelijk vergroening van 10% van de Nederlandse daken en inkrimping van de veestapel.

De plannen van het Klimaatakkoord moeten de komende periode worden aangevuld met concrete doelstellingen, uitvoeringsafspraken en jaarlijkse monitoring. Essentieel is dat de overheid hierbij stuurt en faciliteert, en haar verantwoordelijkheid neemt.

Visie ASN Bank op maatregelen Klimaatakkoord

Daarnaast helpt het als we aan de slag gaan op basis van een inspirerende toekomstvisie en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Graag lichten wij enkele beoogde maatregelen uit het akkoord en geven daar onze visie op. Bekijk of lees de visie van ASN bank op het Klimaatakkoord hieronder:

Oeps! Geen video

Je kunt de video over dit onderwerp niet kijken omdat je een vereiste cookie hebt uitgeschakeld. Toch zien?
Kies een andere cookie-instelling
Of kijk deze video op youtube.com

  • Gebouwgebonden financiering en het warmtefonds

Voor de gebouwde omgeving ligt er een enorme opgave. De verduurzaming van bestaande woningen moet versnellen tot meer dan 50.000 per jaar in 2021, en 200.000 per jaar voor 2030. Wij zijn voorstander van gebouwgebonden financiering en het warmtefonds dat burgers helpt hun huis aardgasvrij te maken – mits dit goed werkt.

  • Elektrisch rijden

Dagelijks zien we de negatieve gevolgen van de mobiliteitsdruk. Elektrische auto’s zorgen voor schonere lucht en kunnen een belangrijke rol spelen in de opslag van duurzame energie. Het is daarom positief dat er in 2030 enkel nog elektrische auto’s verkocht mogen worden. Maar dat doel is ook ambitieus. De bijgestelde afspraken voor elektrische auto’s vallen tegen. Om een echte transitie naar zero-emissie en volledig elektrisch rijden te realiseren is meer stimulans nodig.

  • CO2-heffing

Dat er een CO2-heffing voor de industrie komt vinden wij positief. Maar deze heffing kan en moet verbeterd worden, nu onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend met welke CO2-heffing de klimaatdoelen wél gehaald worden. Wij vinden dat de opbrengsten van de
heffing moeten worden gebruikt om de industrie te verduurzamen, én hoog genoeg
moeten zijn om dat te realiseren.

  • Opslag van CO2

Wij zijn positief over de haalbaarheid van een doorbraak naar 75 procent elektriciteit van zon en wind. Helaas blijft de subsidie voor de afvang en opslag van CO2 bestaan. Deze subsidie gaat ook nog eens ten koste van het geld voor energiebesparing en hernieuwbare energie. De kolencentrales gaan binnen tien jaar dicht, wat essentieel is gezien de grote hoeveelheid CO2 die zij uitstoten. Het Kolenfonds, inmiddels gevuld met 22 miljoen euro, is wat ons betreft een goede eerste stap voor werknemers die hun baan kwijt raken.

Kansen voor werkgelegenheid, innovatie en onderwijs

De discussie gaat veel over de kosten en haalbaarheid van het Klimaatakkoord, maar helaas amper over de kansen voor werkgelegenheid, innovatie en onderwijs. Als Nederland een serieuze koploper wordt in de strijd tegen klimaatverandering, kan dat ook economisch voordeel opleveren. Bovendien voorkomt het hogere kosten op lange termijn.

Voor elke baan in de fossiele industrie die verdwijnt, komen er naar verwachting zeven banen in de ‘groene industrie’ terug. ASN Bank laat zien dat werken aan een beter klimaat vandaag al mogelijk is, onder andere met haar duurzame financieringen en de ASN Beleggingsfondsen.

Klimaatcommitment vanuit de financiële sector

ASN Bank is een aanjager van verduurzaming van de financiële sector. Vorig jaar hebben vijftien financiële instellingen de Spitsbergen Ambitie gepresenteerd, die ingebracht is in het Klimaatakkoord. ASN Bank speelde een belangrijke rol in de totstandkoming daarvan. Afgesproken is dat de financials de klimaatimpact van al hun financieringen en beleggingen gaan meten en er extern over
gaan rapporteren.

Op 10 juli zullen circa vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels in aanwezigheid van minister Hoekstra dit klimaatcommitment ondertekenen. Vanzelfsprekend tekenen zowel ASN Bank, ASN Beleggingsinstellingen Beheer als de Volksbank.