ASN Bank tekent convenant ‘Biodiversiteit’

Natuurbeschermend- en versterkend bouwen het uitgangspunt bij de aanleg van windmolenparken en infrastructuur op zee

10 december 2021

Deze week plaatste ASN Bank als eerste financiële instelling haar handtekening onder het Convenant ‘Biodiversiteit’ van Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu. Daarmee spreekt ASN Bank zich actief uit voor een duurzame Noordzee, waarin het opwekken van windenergie zoveel mogelijk hand in hand gaat met de bescherming en versterking van de natuur.

De komende jaren worden er nieuwe windparken in de Noordzee gebouwd om de klimaatdoelen te halen. Deze toename van windparken levert volop duurzame energie, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor de natuur. Om de onder- en bovenwaternatuur van de Noordzee te beschermen én kansen voor versterking van de biodiversiteit te benutten, is het belangrijk dat natuurbeschermend- en versterkend bouwen het uitgangspunt wordt. Door het Convenant Biodiversiteit te ondertekenen, zeggen financiers van windparken dit toe.


Kraamkamers

Windparken bouwen en de biodiversiteit bevorderen gaan goed samen. Door bijvoorbeeld de impact van onderwatergeluid zoveel mogelijk te beperken wordt de natuur beschermd. De biodiversiteit kan zelfs worden versterkt door installaties zo te bouwen dat bijvoorbeeld oesters zich kunnen hechten aan de voet van een windturbine. Windparken op zee hebben zo de potentie om kraamkamers van biodiversiteit te worden.

Arie Koornneef, directeur ASN Bank:

“Natuurinclusief bouwen is voor ons het vertrekpunt bij de financiering van windmolenparken en infrastructuur op de Noordzee. De natuur levert ons waardevolle functies en dat is in het belang van onze economie én ons welzijn. ASN Bank zet zich sinds 2018 in voor de onderwaternatuur in de Noordzee, door steun aan het project De Rijke Noordzee. Met de ondertekening van dit convenant willen we andere financiers inspireren hetzelfde te doen. Wij hebben een medebepalende rol als het gaat om de bescherming en versterking van de biodiversiteit. Laten we ervoor zorgen dat natuurbeschermend- en versterkend bouwen van windparken op zee in de hele sector gemeengoed wordt.”

Albert Jaap van Santbrink, directeur Stichting De Noordzee:

“Stichting De Noordzee wil een beweging creëren waarin overheden, de industrie, financiers en investeerders actief bijdragen om de natuur in windparken te verbeteren. Zo komen we tot een duurzame Noordzee, waarin de energietransitie en de natuurtransitie elkaar versterken. Met dit convenant zetten we een belangrijke stap in dit proces. Ik ben blij dat ASN Bank het vandaag het ondertekent en hoop dat andere financiële instellingen én investeerders zullen volgen. Zo zorgen we samen voor een gezonde Noordzee!”

Dorien Ackerman, directeur campagnes Natuur & Milieu:

“‘Zonder de windparken op de Noordzee kunnen we onze samenleving niet verduurzamen. Ze zijn onmisbaar in de energietransitie. Tegelijkertijd willen we Nederlands grootste natuurgebied natuurlijk beschermen en versterken, met alle ontwikkelingen die er op de Noordzee afkomen. Dit convenant is een belangrijke stap om dat voor elkaar te krijgen. Ik hoop van harte dat veel financiers en investeerders zich laten inspireren door ASN Bank en samen met ons gaan zorgen voor genoeg duurzame energie en een Noordzee vol leven!”

Artificieel rif in een Offshore Test Site

Vervolg

De komende periode gaan Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu in gesprek met andere financiers en investeerders van offshore windparken om de beweging die met deze ondertekening is gestart te vergroten. Het doel is dat natuurbeschermend- en versterkend bouwen dé standaard wordt bij financiersaanvragen voor de aanleg van windmolenparken en bijbehorende infrastructuur op de Noordzee. Een volgende stap is dat ook windparkeigenaren zélf de natuur al goed gaan meenemen bij het ontwerpen van deze parken, zodat de windparken uiteindelijk die kraamkamer van biodiversiteit worden.

Delen op: