ASN Bank heeft een financiering van €10.050.000 verstrekt aan Stadsherstel Den Haag en Omgeving. Deze organisatie zet zich in voor herstel en behoud van het historische karakter van de stad Den Haag. We zijn zeer trots op onze nieuwe partner!

Stadsherstel Den Haag

Het doel van Stadsherstel Den Haag en Omgeving is om op te komen voor het behoud of herbouw van alles wat medebepalend is voor de sfeer en het leefklimaat in en om de stad. Dit doet zij door panden op te kopen, te herstellen en een nieuwe bestemming als woon- of werkruimte te geven.

Als sloop dreigt van een rijksmonument, gemeentelijk monument of beeldbepalend pand werkt Stadsherstel een alternatief plan uit. Na aankoop en bouwkundig onderzoek zoekt ze een passende bestemming en verzorgt vervolgens het onderhoud en beheer. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar afzonderlijke gebouwen, maar ook naar het straatbeeld. Als daar gaten in komen, of niet-aansluitende nieuwbouw of massale hoogbouw, raakt datgene wat een wijk bijzonder maakt verloren. Zo houdt de organisatie eeuwenoude gebouwen, straatjes, lanen en pleinen van Den Haag in stand voor deze én volgende generaties.

De oude brandweerkazerne aan het schipperplein is gerenoveerd tot zeven appartementen.
© Stadsherstel Den Haag

Verduurzaming

Stadsherstel Den Haag en Omgeving is ook bezig met het verduurzamen van hun portefeuille. Bij het renoveren van een pand streeft zij naar de maximale verbetering van het energielabel, met een minimum label C. Dit is voor het type vastgoed een hoge score. Ook bij eerder gerenoveerde panden wordt het energielabel zo goed mogelijk verbeterd. Het doel is om uiteindelijk alle panden van een G naar een C-label te krijgen. In 2017 zijn er al twintig panden verduurzaamd en stonden er nog eens dertig panden op de planning. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor warmtepompen en hybride cv-ketels en worden er voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van zonnepanelen.

Financiering

Deze faciliteit is een herfinanciering van panden die Stadsherstel Den Haag en Omgeving al eerder heeft aangekocht. De financiering past heel goed bij de duurzame missie van ASN Bank. De portefeuille monumentale- en beeldbepalende panden wordt grotendeels gefinancierd met eigen vermogen dat bijeengebracht is door de certificaathouders van Stadsherstel. ASN Bank draagt nu samen met hen bij aan behoud van historische panden. Bovendien worden de panden zo goed mogelijk verduurzaamd, wat bijdraagt aan minder CO2-uitstoot.

Delen op: