ASN Bank bevordert circulaire economie met nieuw beleid

13 juli 2020

ASN Bank wil de circulaire economie bevorderen. Daarom stelt zij eisen aan de bedrijven die zij financiert of waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen. Op 9 juli 2020 publiceerden we hierover nieuw beleid. Dit vervangt onder meer het beleid over afvalverwerking uit 2009, maar heeft een veel bredere insteek.

De Nederlandse overheid wil dat de economie in 2050 volledig circulair is. Afgelopen februari rapporteerde het CBS over de vorderingen. De materiaalinzet in de Nederlandse economie is sinds 2000 gestegen. Er komen meer grondstoffen uit het buitenland. Maar er is ook vooruitgang:

  • Nederland verbruikte in 2018 ruim 20 procent minder materialen dan in 2000.

  • Per inwoner verbruikten we minder materiaal dan gemiddeld in de EU; de grondstofvoetafdruk per inwoner is kleiner.

  • We recyclen we meer dan andere landen: 1,7 duizend kilo per jaar per inwoner.

“Dit is hét moment om in te zetten op een circulaire economie. Daarmee koppelen we grondstofgebruik los van economische groei. Zo kunnen we de druk op de biodiversiteit verlagen, en dat is hard nodig want het gaat niet goed. Bedrijven recyclen gelukkig al veel, maar wij vinden dat het nu tijd is voor de vervolgstap.” Aldus Piet Sprengers, manager duurzaamheidstrategie en beleid bij ASN Bank.

Wat is circulair ondernemen volgens ASN Bank?

Een bedrijf dat circulair onderneemt, streeft ernaar grondstoffen langer in de productieketen te houden én efficiënter om te gaan met grondstoffen. Het doel is grondstoffen optimaal te gebruiken en hergebruiken. Dat geldt voor zowel hernieuwbare grondstoffen (bijvoorbeeld hout en landbouwproducten) als niet-hernieuwbare grondstoffen (zoals metalen en mineralen). Afval bestaat niet, want grondstoffen worden telkens opnieuw ingezet.

Waarom zet ASN Bank zich in voor de circulaire economie?

De circulaire economie draagt vooral bij aan het behalen van ons duurzame langetermijndoel voor biodiversiteit: we hebben in 2030 met al onze beleggingen en investeringen een positief effect op de biodiversiteit. Een bedrijf dat circulair onderneemt, gaat bewuster en efficiënter om met grondstoffen. Het verkleint daardoor zijn negatieve impact op de biodiversiteit. Minder gebruik van grondstoffen betekent dat er meer natuur behouden blijft, terwijl er minder schadelijke stoffen vrijkomen.

Indirect draagt de circulaire economie ook bij aan het langetermijndoel dat al onze financieringen en beleggingen in 2030 netto klimaatpositief zijn. Een bedrijf dat minder grondstoffen verbruikt, stoot immers ook minder CO2 uit.

Hoe werkt ASN Bank hieraan?

We stellen eisen aan de bedrijven en organisaties waarin we via de ASN Beleggingsfondsen beleggen of die we financieren:

  • Zij moeten op een verantwoorde, duurzame manier omgaan met hernieuwbare grondstoffen: er vindt geen overexploitatie plaats.
  • Zij mogen niet betrokken zijn bij het winnen van fossiele grondstoffen en niet-hernieuwbare primaire grondstoffen. Nieuw is dat we daarbij een uitzondering kunnen maken voor grondstoffen die nodig zijn voor verduurzaming, zoals de bouw van windmolens – mits het bedrijf ook voldoet aan onze criteria voor biodiversiteit.

Hoe gaat dat in de praktijk?

Wanneer we bedrijven beoordelen, merken we dat zij het steeds belangrijker vinden om circulair te ondernemen. Maar de overgang is lastig. Vaak is een bepaalde productlijn, activiteit of bedrijfsonderdeel circulair, maar de rest van het bedrijf nog niet. Enkele voorbeelden van circulair ondernemen:

  • Signify biedt verlichting te huur aan. De klant neemt verlichting af, geen lampen. Signify blijft zo verantwoordelijk voor zijn producten en de recycling ervan.

  • Interface maakt nieuwe tapijttegels van afgedankte vloerbedekking.

  • Fairphone maakt mobieltjes waarvan je de onderdelen kunt vervangen.

Signify en Interface zijn goedgekeurd voor het ASN Beleggingsuniversum. Fairphone won in 2011 de ASN Bank Wereldprijs.

Meer lezen

Het nieuwe ASN-beleid Circulair Ondernemen (pdf)
Het volledige duurzaamheidsbeleid van ASN Bank


Delen op: