Eigenwoningforfait

Heb je een eigen woning? Dan moet je betalen omdat je geniet van het wonen in de woning die je gekocht hebt. Het bedrag dat je moet betalen wordt het eigenwoningforfait genoemd.

Wat is eigenwoningforfait?

Je betaalt als huiseigenaar belasting over het huis dat je als hoofdverblijf gebruikt. Dit wordt het eigenwoningforfait genoemd. Het is een bijtelling op je inkomen. De hoogte van het bedrag dat je betaalt wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en is een schatting van de marktwaarde van je huis. Deze wordt ieder jaar door de gemeente vastgesteld.

Eigenwoningforfait berekenen

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je woning. Doe je belastingaangifte over 2023? Dan neem je de WOZ-waarde van 2023. De peildatum van deze WOZ-waarde is 1 januari 2022.

Wil je je eigenwoningforfait berekenen? Kijk dan in de tabel van de Belastingdienst. Je ziet hier welk percentage bij de WOZ-waarde van je huis hoort.

Eigenwoningforfait en geen of lage eigenwoningschuld

De aftrekbare kosten zoals hypotheekrente zijn soms lager dan het eigenwoningforfait. Je hebt dan recht op een extra aftrekpost, omdat je een lage of geen eigenwoningschuld hebt. De eigenwoningschuld is het deel van je hypotheek waarover je rente mag aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting.

De aftrek geldt alleen als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten. Met ingang van 1 januari 2019 wordt die aftrek ieder jaar vermindert. In 30 jaar tijd wordt de aftrek jaarlijks met 3,33% verlaagd.

Is je eigenwoningforfait hoger dan de betaalde hypotheekrente? Dan heeft deze afbouw tot gevolg dat je elk jaar meer belasting moet betalen. Hierdoor stijgen je nettolasten. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Belastingaangifte bij verhuizing

Verhuis je in een jaar van een koopwoning naar een andere koopwoning? Dan betaal je alleen eigenwoningforfait voor het huis waar je op dat moment woont. Verhuis je per 1 juni? Dan betaal je tot 1 juni eigenwoningforfait voor je oude huis. En vanaf 1 juni betaal je eigenwoningforfait voor je nieuwe huis.

Heb je voor het eerst een huis gekocht of ben je gaan huren nadat je je huis hebt verkocht? Dan betaal je eigenwoningforfait over de periode waarin je woont op het adres van je koopwoning.

Nieuwbouwhuis

Je betaalt geen eigenwoningforfait als je een nieuwbouwhuis koopt dat nog gebouwd moet worden. Je betaalt pas vanaf het moment dat je op het adres van je nieuwbouwhuis woont.

Lees meer over hypotheken

Er komt een hoop op je af als je een huis gaat kopen. We helpen je graag op weg met de belangrijkste informatie. We leggen je graag meer uit over:

,
waarmee kunnen we je helpen?