Tips om nog meer invloed uit te oefenen

Gebruik maken van je kiesrecht is heel belangrijk als je zeggenschap wilt hebben over je directe leefomgeving. Maar wat kun je als burger nog meer doen om draagvlak en verandering teweeg te brengen?

1. Ga naar een gemeenteraadsverkiezing en spreek je uit

Om invloed te hebben op de lokale politiek is het belangrijk om te weten wat er speelt onder beleidsmakers. De (maandelijkse) raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar voor iedereen. In veel gemeenten mogen burgers hun mening delen als de gemeenteraad aan het overleggen is. Dit spreekrecht kan een effectief middel zijn en beïnvloedt soms in hoeverre en met welke invulling de raad beleidsplannen goed- of afkeurt.

Als je iets wilt melden tijdens een vergadering moet je dat vaak vooraf melden bij de griffier of voorzitter van de gemeenteraad. Informeer bij jouw gemeente hoe het zit in jouw woonplaats.

2. Zoek contact met raden of commissies in jouw omgeving

Veel gemeenten kennen wijk- en buurtraden en adviescommissies. Deze raden of commissies bestaan veelal uit enthousiaste en betrokken vrijwilligers die de gemeente  gevraagd en ongevraagd advies geven. Soms vormen ze zich rondom de algemene belangen van een wijk, soms hebben ze formele taken en verantwoordelijkheden op een specifiek beleidsterrein. Het college van B en W zal in de praktijk rekening houden met de standpunten van deze groepen burgers. Het is daarom zinvol om in contact te treden met deze be├»nvloeders in jouw omgeving om onderwerpen te agenderen.

3. Dien een petitie of burgerinitiatief in

Als inwoner kun je een voorstel op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. De raad is verplicht om het voorstel te bespreken op een van hun maandelijkse bijeenkomsten.

Kijk op de site van je gemeente om erachter te komen hoe je een initiatief indient. Soms is een minimum aantal handtekeningen van andere inwoners van de gemeente vereist. Op petities.nl kun je een petitie plaatsen, met het verzoek aan buurtbewoners om deze te steunen.

4. Zet een referendum op

Ben je niet blij met een beslissing van de gemeenteraad? In veel gemeenten kun je dan protesteren door een referendum te organiseren, waarbij burgers voor of tegen een beleidsplan kunnen stemmen. De uitslag kun je beschouwen als een (dringend) advies aan de raad. De gemeente is niet verplicht om dit op te volgen.

De regels hiervoor verschillen per gemeente. Kijk op de site van je gemeente om erachter te komen hoe je een referendum opzet.

5. Maak bezwaar tegen een besluit

Ook als je het niet eens bent met een gemeentelijk besluit dat jou persoonlijk aangaat, bijvoorbeeld een boete of een heffing, kun je protesteren. Bezwaren kun je vaak rechtstreeks op de site van je gemeente indienen of door een mail te sturen. Om jouw boodschap kracht bij te zetten, kun je jouw bezwaar ook delen met lokale media.

Lees verder over hoe je als burger invloed uitoefent op de site van Prodemos

Lees meer

Zo werkt de gemeente en zo doet jouw gemeente het
Gebruik je stem slim