ASN Bank - Voor de wereld van morgen

Urgenda: samen sneller duurzaam

Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie, wil Nederland sneller duurzaam maken – samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Urgenda doet dat aan de hand van een visie op de lange termijn en een concreet actieplan van nu tot 2050. Het gebruikt middelen als de Klimaatzaak, regiotouren, de Dag van de Duurzaamheid, en regio- en icoonprojecten. Icoonprojecten zijn grootschalige duurzaamheidsprojecten die belangrijke symbolen vormen voor innovatie en duurzaamheid. Met deze projecten wil Urgenda inspireren en laten zien wat duurzaamheid inhoudt.

Steun aan themaproject: Duurzame Waddeneilanden

Een van deze icoonprojecten is dat alle Waddeneilanden zichzelf in 2007 tot doel hebben gesteld om in 2020 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat ze jaarlijks evenveel energie opleveren als ze gebruiken. De eilandbewoners werken hieraan in uiteenlopende projecten.

Urgenda en ASN Bank steunen deze ambitie. Samen met de inwoners van de eilanden gaat Urgenda aan de slag om zelf duurzame energie op te wekken. Het eerste project vond plaats op Texel.

In het kader van ons duurzame thema duurzame energie steunen wij dit project. ASN Bank stelt haar communicatiekanalen en kennis beschikbaar om het doel van de Waddeneilanden te helpen realiseren. Namens ASN-klanten met een rekening ASN Ideaalsparen of een ASN Creditcard ontvangt Urgenda ook een financiële bijdrage voor het project.

Lees meer over dit project

Wij waren positief over de uitspraak van de rechter op 24 juni 2015 in de klimaatzaak die Urgenda had aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Lees meer over deze zaak.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap