NBA Groenprojectenfonds - Belastingvoordeel

3. Belastingvoordeel

Naast het nettorendement heb je voor je groene beleggingen mogelijk een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting. Het maximale belastingvoordeel over dit vrijgestelde deel is - afhankelijk van de individuele omstandigheden - per 1 januari 2019: 1,28% tot 2,38%.