Column Piet Sprengers: Aan tafel voor het klimaat!

De aanzet voor het Klimaatakkoord ligt op tafel en de betrokkenen hebben hun eerste reacties gegeven. Tijd om de temperatuur te meten! Piet Sprengers vraagt zich in deze column af of dit een grote stap in de juiste richting is of een teleurstellend en krachteloos compromis?

Hoopvol

Dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Ed Nijpels (voorzitter van het Klimaatberaad) het nieuws met enthousiasme brachten, is geen verrassing. Deels is dat terecht. Vooral dankzij de veelbelovende afspraken van twee sectortafels. De tafel Gebouwde omgeving wil met de totstandkoming van de gebouwgebonden financiering de verduurzaming van woningen extra stimuleren. ASN Bank is blij dat de input van de Spitsbergen Ambitie, waarvan ASN Bank een belangrijke aanjager was, is verwerkt in het klimaatakkoord. Ook de tafel Elektriciteit heeft een goed voorstel: meer elektriciteit van wind op zee versnelt de overgang naar duurzame energie. Twee hoopvolle agenda’s, maar helaas wel van twee tafels die al sterk in beweging waren.

Werk aan de winkel

De andere drie sectortafels komen minder goed voor de dag. De tafel Mobiliteit mijdt de noodzakelijke afspraken over vliegverkeer en kilometerheffing en de tafel Landbouw en landgebruik zet vooral in op gedragsverandering van de consument. De tafel Industrie laat het helemaal afweten. Deze tafel vraagt de overheid zelfs naar een jaarlijkse sponsoring van een miljard euro. ASN Bank zet, net als diverse andere commentatoren, kritische vraagtekens bij de sociale impact van de maatregelen. Klimaatmaatregelen zijn nodig, maar mogen volgens ons niet leiden tot verdere ongelijkheid waarbij de zwakste schouders relatief veel bijdragen en de grote bedrijven subsidies krijgen. Een tweede punt van kritiek is dat concrete acties bij veel tafels ontbreken. Gaat de veestapel nu wel of niet naar beneden? En komt er nu wel of geen hogere prijs op de emissie van broeikasgassen, zodat de vervuiler gaat betalen? Vooral dat laatste is een belangrijk uitgangspunt waar ASN Bank al jaren op inzet. Wij vinden dat dat er juist op deze punten snel tot concrete actie overgegaan moet worden.

Hieronder vind je een grafische weergave van de organisatie van het Klimaatakkoord met de vijf sectortafels.

Organogram klimaatakkoord

En nu?

Het Planbureau voor de Leefomgeving berekent de plannen voor het Klimaatakkoord eerst door. Daarna maken de sectortafels in september meer concrete afspraken, zodat de uitvoering in januari 2019 kan starten. Deze planning is tamelijk ambitieus. ASN Bank is dat ook. Wij zetten in op een volledig klimaatpositieve bankbalans in 2030. Om te stimuleren dat ook andere financiële instellingen hun klimaatimpact meten, werken we samen in het Platform Carbon Accounting Financials, een platform dat een aantal jaren geleden op initiatief van ASN Bank werd opgericht. Bovendien steunen we de ontwikkeling van de gebouwgebonden financiering en speelden we een belangrijke rol in de totstandkoming van de Spitsbergen Ambitie. Deze initiatieven (en nog vele andere acties) zijn hard nodig om de doelstellingen te halen. Alle zeilen bij voor de klimaatdoelen van Parijs!

Piet Sprengers is duurzaamheidsexpert bij ASN Bank.

Delen op:

Dit vind je misschien ook interessant