Farmaceutische industrie

Zo veranderen we de farmaceutische industrie

Farmaceutische bedrijven maken medicijnen die cruciaal zijn voor onze gezondheid. Dat is mooi, maar helaas gaat er ook veel mis in de sector. ASN Bank verandert deze industrie van binnenuit om ervoor te zorgen dat er eerlijk wordt gehandeld. Hoe doen we dat? En waarom is dat precies nodig?
786x bekeken

ASN Bank werkt aan duurzame vooruitgang. Ook in de gezondheidszorg. Farmaceutische bedrijven maken medicijnen die we allemaal wel eens nodig hebben. Van jong tot oud. Wij vinden dat deze medicijnen op een duurzame en eerlijke manier gemaakt en verkocht moeten worden.

Misstanden in de farmaceutische industrie

Helaas komt het regelmatig voor dat fabricanten van medicijnen niet transparant zijn over de ontwikkeling, productie en verkoop van medicijnen. Zo weet je bijvoorbeeld niet of je artsen worden betaald voor de promotie van een bepaald medicijn. Je kunt hierdoor een duurder of slechter medicijn voorgeschreven krijgen dan nodig is. Er wordt dus niet ethisch gehandeld.

In dit filmpje zie je meer over wat er misgaat in de farmaceutische industrie.

ASN Bank onderzoekt farmaceutische bedrijven

Samen met onderzoeksbureau Sustainalytics heeft ASN Bank in 2016 onderzoek gedaan naar farmaceutische bedrijven. Daaruit bleek dat de bedrijven niet echt transparant zijn. Slechts 1 op de 15 onderzochte bedrijven legt uit hoe de verkoopmedewerkers beloond worden, terwijl de manier waarop verkoopmedewerkers beloond worden invloed kan hebben op hun ethisch handelen.

Zo werken we aan oplossingen

ASN Bank is als belegger actief betrokken bij de farmaceutische industrie. Met onze ASN Beleggingsfondsen werken we aan het veranderen van de sector. Dat doen we door tien bedrijven aan te spreken op hun interne procedures en kritische vragen te stellen op aandeelhoudersvergaderingen: AstraZeneca, Astellas Pharma, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb, BTG, Indivior, Merck, Orion Novartis en Novo Nordisk.

We stellen rapportkaarten op om de procedures van de bedrijven te beoordelen en hen hierover aan te spreken. We nemen contact op en stellen kritische vragen met als doel verandering teweeg te brengen. Dat gaat bijvoorbeeld om betalingen aan gezondheidsprofessionals, de beloning van hun verkooppersoneel en de transparantie daarover. De rapportkaarten vindt je op Eerlijke farma.

Betalingen openbaar maken

Met vier Europese bedrijven werken we extra intensief: AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis en Novo Nordisk. We bezoeken de aandeelhoudersvergaderingen en stellen publiekelijk kritische vragen aan de bestuurders. Waar mogelijk  gebruiken we de goede voorbeelden van het ene bedrijf om het andere te inspireren, en omgekeerd. Zo willen we de hele sector naar hogere standaarden krijgen.

Eén thema speelt bij alle farmaceuten: het openbaar maken van betalingen aan gezondheidsprofessionals wereldwijd. Patiënten moeten hun dokter volledig kunnen vertrouwen. Zij hebben recht op volledige transparantie en moeten kunnen inzien of hun dokter betalingen ontvangt van farmaceutische bedrijven. Voor die betalingen kunnen goede redenen zijn, zoals educatie of het meewerken aan onderzoek. We zijn niet per definitie tegen de betalingen, maar we willen openheid.

Farmaceutische industrie

Goed voorbeeld doet volgen?

AstraZeneca heeft op onze oproep voor transparantie over betalingen gereageerd. Het bedrijf belooft wereldwijde transparantie over de betalingen aan artsen en zegt hier snel over te gaan rapporteren. We blijven dit nauwlettend volgen en moedigen de andere bedrijven aan om dit voorbeeld te volgen.

GlaxoSmithKline paste in 2015 het beloningsbeleid aan. Het bedrijf beloont verkooppersoneel niet langer op basis van individuele verkoopdoelen. Het kijkt naar bredere zakelijke resultaten, zoals hun technische kennis en de kwaliteit van de service die ze leveren aan gezondheidsprofessionals. Hiermee komt het belang van de patiënt meer centraal te staan. We gebruiken deze verandering bij GlaxoSmithKline als voorbeeld voor andere farmaceuten.

Nog lang niet voldoende vooruitgang

In maart 2019 evalueerden we de bedrijven opnieuw om antwoord te krijgen op de vraag: zien we vooruitgang op de thema’s waar we aan hebben gewerkt?

De mogelijkheden:

 1. Het bedrijf is voldoende verbeterd; we kunnen de dialoog afronden.
 2. De vooruitgang is niet voldoende; we blijven intensief in gesprek.
 3. We zien onvoldoende verbetering; verder praten heeft geen zin, we sluiten het bedrijf uit van het beleggingsuniversum.  

  Uit dit evaluatierapport blijkt dat de farmaceutische sector de afgelopen jaren weliswaar vooruitgang heeft geboekt, maar nog lang niet voldoende. Daarom blijven we de farmaceutische bedrijven die goedgekeurd zijn voor de ASN Beleggingsfondsen continu monitoren. In 2023 onderzoeken we welke engagement strategieën effectiever zijn en hoe we meer invloed kunnen uitoefenen op bedrijven die actief zijn in de farmaceutische sector.

  Lees meer over ons werk op het gebied van de farmaceutische sector.

   Delen op:

   Dit vind je misschien ook interessant: