Eerlijke farma

Medicijnen zijn essentieel voor een verantwoorde gezondheidszorg. Ze kunnen zelfs het verschil maken tussen leven en dood. Medicijnen worden ontwikkeld, gemaakt en verkocht door – vaak heel grote – farmaceutische ondernemingen. Die zijn dan ook onmisbaar voor de gezondheid en het welzijn van mensen, ook in de duurzame wereld van morgen. Daarom beleggen de ASN Beleggingsfondsen in farmaceutische ondernemingen.

ASN Bank over eerlijke farma

In dit filmpje zie je wat wij doen in het traject eerlijke farma en waarom.

Kritische rapporten over farmaceutische sector

Medicijnen zijn een onmisbaar onderdeel van de toekomst. Maar we weten ook dat er veel mis gaat in de farmaceutische sector. Zo verscheen begin 2016 het rapport Van beleid naar praktijk dat onderzoeksbureau Sustainalytics schreef in opdracht van ASN Bank. Daaruit bleek dat de vijftien grootste farmaceutische bedrijven ter wereld onvoldoende toezicht houden op en/of transparant zijn over het onderzoek en de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van medicijnen. De meeste hebben wel beleid, maar passen die te weinig toe. Daarmee schieten de bedrijven tekort in de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van medicijnen en in de manier waarop medicijnen op de markt worden gebracht.

Dat alles heeft nadelige gevolgen voor patiënten. Wij willen dat het gedrag van farmaceutische bedrijven meer in dienst van patiënten komt te staan. Daarom zijn we de afgelopen jaren met deze bedrijven in gesprek gegaan. Volgens het nieuwe evaluatierapport uit maart 2019, heeft de farmaceutische sector de afgelopen jaren weliswaar vooruitgang geboekt, maar nog lang niet voldoende.

Uitgangspunten

Bedrijven in de farmaceutische sector hebben vaak goed beleid, dat voldoet aan onze duurzaamheidscriteria en aan wetten en regels. In de praktijk gaat er echter veel mis. Er is een groot verschil tussen wat ze op papier beloven en wat ze in de praktijk doen. Wij vragen farmaceuten meer aandacht te schenken aan hun eigen procedures die toezien op uitvoering van het beleid in de praktijk. Ook verwachten wij dat zij meer doen dan dat ze alleen voldoen aan wat in de wet staat.

Hoe maken wij farma eerlijk?

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek voerden wij van 2015 tot en met 2018 engagement met tien farmaceutische bedrijven in ons beleggingsuniversum. Daarbij gebruikten we rapportkaarten waarin de bedrijven op hun procedures werden beoordeeld. Met vier van de tien bedrijven zijn we intensief in gesprek gegaan: AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis en Novo Nordisk.

Wij bezochten de aandeelhoudersvergaderingen van deze bedrijven. Daar stelden we kritische vragen over hun betalingen aan gezondheidsprofessionals, de beloning van hun verkooppersoneel en de transparantie daarover. Met elk bedrijf bespraken we tevens specifieke onderwerpen, zoals productveiligheid, de rapportage van wangedrag, externe audits en het marketingbudget.

Sinds 2017 voerden we een minder intensief engagement met de zes andere farmabedrijven in het beleggingsuniversum: Astellas Pharma, Bristol-Myers Squibb, BTG, Indivior, Merck & Co en Orion. Deze bedrijven ontvingen hun rapportkaart met bijbehorende vragen over hun procedures.

Evaluatie en voortzetting dialoog

Eind 2018 was onze vraag: zien we vooruitgang bij de farmaceutische bedrijven? Daarom hebben we zelf de tien bedrijven geëvalueerd. Ook hebben we Sustainalytics gevraagd een tweede rapport te schrijven over de ontwikkelingen in de farmaceutische markt en bij de bedrijven.

Dit concludeerde Sustainalytics. Er is in de afgelopen jaren enige vooruitgang geboekt. De farma-industrie moet echter nog steeds haar normen en best practices verbeteren om te voorkomen dat de gezondheid van patiënten en nationale gezondheidszorgsystemen in het gedrang komen.

Ook uit onze rapportkaarten blijkt dat er vooruitgang is geboekt, maar niet voldoende. Wat zijn de uitkomsten per bedrijf?

  • Slechts één bedrijf scoort een voldoende op alle onderwerpen waarover wij engagement hebben gevoerd: GlaxoSmithKline. AstraZeneca en Novo Nordisk scoren gemiddeld een voldoende; hoewel er dus verbetering mogelijk is, zien we wel degelijk vooruitgang. Alle drie bedrijven zijn echter nog wel betrokken bij (ernstige) misstanden. Daarom kunnen we het engagement met deze bedrijven nog niet volledig afronden; we blijven met ze in gesprek.
  • Astellas Pharma en Orion scoren nog steeds een onvoldoende. Zij zijn echter niet betrokken bij ernstige misstanden. Ook met deze bedrijven blijven we in gesprek.
  • BTG, Indivior en Merck & Co lieten onvoldoende of geen vooruitgang zien en zijn daarom verwijderd uit het beleggingsuniversum.
  • De score van Bristol-Myers Squibb ging duidelijk achteruit. Bovendien is het betrokken bij ernstige misstanden en heeft het matig beleid voor diverse duurzaamheidscriteria. Daarom is Bristol-Myers Squibb verwijderd uit het beleggingsuniversum.
  • Novartis was al eerder verwijderd omdat het betrokken was bij ernstige misstanden.

Nieuw toegelaten is Merck KGaA. Dit bedrijf heeft voldoende beleid voor onze duurzaamheidscriteria en is niet betrokken bij ernstige misstanden.

De komende jaren blijven wij de farmabedrijven die zich nu in het beleggingsuniversum bevinden, extra scherp checken op misstanden. Ook blijven we met hen in gesprek over de onderwerpen waarover wij engagement hebben gevoerd. We stellen hiervoor elke twee jaar, dus weer in 2022, rapportkaarten op. Ook bezoeken we elk jaar een aandeelhoudersvergadering. Hoewel we dus minder intensief in gesprek gaan dan in de afgelopen periode, blijven wij de farmaceutische sector aanzetten tot verdere voortuitgang.

, waarmee kunnen we je helpen?