Eerlijke farma

Medicijnen zijn essentieel voor een verantwoorde gezondheidszorg. Ze kunnen zelfs het verschil maken tussen leven en dood. Medicijnen worden ontwikkeld, gemaakt en verkocht door – vaak hele grote – farmaceutische ondernemingen. Die zijn dan ook onmisbaar voor de gezondheid en het welzijn van mensen, ook in de duurzame wereld van morgen. Daarom beleggen de ASN Beleggingsfondsen in farmaceutische ondernemingen.

Kritische rapporten over farmaceutische sector

Medicijnen zijn een onmisbaar onderdeel van de samenleving. Maar we weten ook dat er veel misgaat in de farmaceutische sector. Zo verscheen begin 2016 het rapport Van beleid naar praktijk dat onderzoeksbureau Sustainalytics schreef in opdracht van ASN. Daaruit bleek dat de vijftien grootste farmaceutische bedrijven ter wereld onvoldoende toezicht houden op en/of transparant zijn over het onderzoek en de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van medicijnen. De meeste bedrijven hebben wel beleid, maar passen dit te weinig toe. Daarmee schieten de bedrijven tekort in de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van medicijnen en in de manier waarop medicijnen op de markt worden gebracht.

Dat alles heeft nadelige gevolgen voor patiënten. Daarom zijn we de afgelopen jaren met deze bedrijven in gesprek gegaan. Wij hebben deze farmaceutische bedrijven gevraagd meer aandacht te besteden aan hun procedures die toezien op uitvoering van het beleid in de praktijk. Uit het nieuwe evaluatierapport uit maart 2019, heeft de farmaceutische sector de afgelopen jaren weliswaar vooruitgang geboekt, maar nog lang niet voldoende.

Evaluatie van het engagementtraject

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek voerden wij van 2015 tot en met 2018 engagement met in totaal tien farmaceutische bedrijven die op dat moment goedgekeurd waren voor belegging in de ASN Beleggingsfondsen. Daarbij gebruikten we rapportkaarten (scorecards) waarin de bedrijven op hun procedures werden beoordeeld en voerden we met enkele bedrijven gesprekken. Na een grondige evaluatie hiervan hebben we vervolgens afscheid genomen van 5 bedrijven. Sinds 2018 is minder intensief engagement gevoerd en zijn de scorecards elke twee jaar uitgebracht om de voortgang te monitoren en bedrijven te laten weten dat wij hun voortgang op deze thema’s volgen.

In 2019 is een nieuw farmaceutisch bedrijf geanalyseerd en goedgekeurd voor belegging, waardoor het totaal op zes bedrijven uitkwam. Eind 2022 hebben we deze bedrijven opnieuw beoordeeld, scorecards uitgebracht en deze manier van onderzoek geëvalueerd. De scorecards zijn voor 5 bedrijven voor de vijfde maal uitgebracht en voor het later goedgekeurde bedrijf tweemaal. Uit de evaluatie blijkt dat scorecards alleen niet voldoende zijn om conclusies uit te trekken over de voortgang die door bedrijven wordt gemaakt. Daarom gaan we in 2023 onderzoeken welke engagement strategieën effectiever zijn en hoe we meer invloed kunnen uitoefenen op bedrijven die actief zijn in de farmaceutische sector.

Wij blijven de farmaceutische bedrijven die goedgekeurd zijn voor de ASN Beleggingsfondsen continu monitoren op misstanden.

Uitgangspunten 2022

De rapportkaarten uit 2022 geven de volgende inzichten:

  • Opvallend is dat de bedrijven allemaal onvoldoende scoren op transparantie over beloningen behalve GlaxoSmithKline dat net voldoende scoort.
  • GlaxoSmithKline scoort matig op ethisch handelen en voldoende tot uitstekend op ontwikkeling en distributie en marketing.
  • Astellas Farma scoort voldoende tot uitstekend op ethisch handelen, ontwikkeling en distributie en marketing.
  • AstraZeneca scoort zowel op ethisch handelen en ontwikkeling en distributie voldoende. Op marketing scoort het bedrijf goed
  • Novo Nordisk scoort voldoende op ethisch handelen, ontwikkeling en distributie en marketing.
  • Orion Oyj scoort voldoende tot goed op ethisch handelen, ontwikkeling en distributie en marketing.
  • Merck KGaA is voor de tweede keer meegenomen in de scorecards. Het bedrijf scoort matig tot voldoende voor ethisch handelen, ontwikkeling en distributie en marketing.

,
waarmee kunnen we je helpen?