Voorwaarden en documenten ASN Beleggingsrekening Zakelijk

In de voorwaarden lees je wat jij van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten.

Andere belangrijke informatie

Geld dat op je beleggingsrekening staat, valt onder het depositogarantiestelsel, tenzij je een professionele belegger of professionele marktpartij bent in de zin van de Wft. Je beleggingen vallen daar niet onder. Voor beleggingen geldt mogelijk het beleggerscompensatiestelsel. Op de website van De Nederlandsche Bank lees je meer over de uitvoering van het beleggerscompensatiestelsel.