Stemformulier AVA 2020

  1. Stemformulier ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
  2. Bedankt
Stemformulier ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Persoonlijke gegevens

Uw adresgegevens

Vul uw eigen e-mailadres in. ASN Bank draagt zorg voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van haar klanten. Het volledige privacy reglement leest u op onze site. Op gebruik is de volgende gedragscode van toepassing: Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiƫle Instellingen
Uw vraag zal worden beantwoord tijdens de vergadering.


Stemformulier

Geef per item aan of u 'Eens', 'Neutraal' of 'Oneens' stemt m.b.t. het getoonde onderwerp.


Dividend


Algemeen


Verklaring volmacht

Hierbij verklaar ik, de aandeelhouder, volmacht te verlenen aan Mw. J.E. de Jong, secretaris ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. om namens mij, de aandeelhouder, het woord te voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de bovenstaande agendapunten.


Verplichte velden zijn met een * aangegeven.

, waarmee kunnen we je helpen?