Een klacht melden

Wij stellen het op prijs wanneer je jouw klacht meldt, want dat biedt ons de kans je een oplossing te bieden en onze dienstverlening te verbeteren.

Contact opnemen

Als je een klacht hebt neem dan contact op met de ASN Klantenservice. Je kunt een klacht per telefoon, contactformulier of brief indienen. Een antwoord volgt binnen 10 werkdagen.

Telefoon

Contactformulier

Brief

Wat gebeurt er daarna?

Wij handelen je klacht binnen 10 werkdagen af. Als de ASN Klantenservice niet in staat is om de klacht binnen 10 werkdagen af te handelen ontvang je hierover bericht met daarin de verwachte (nieuwe) behandelingstermijn.

Niet tevreden met de geboden oplossing?

Wanneer de ASN Klantenservice je klacht niet naar tevredenheid oplost kun je in beroep gaan waarbij de klacht opnieuw beoordeeld wordt. Dat kan met een aanvullende uitleg via ons contactformulier of brief. Je klacht wordt in beroep binnen 30 werkdagen afgehandeld.

Ook daarmee niet tevreden?

Als je klacht na de beroepsprocedure niet naar tevredenheid is opgelost kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dat kan binnen een jaar na het indienen van de klacht of tot uiterlijk drie maanden nadat ASN Bank haar definitieve standpunt bekend heeft gemaakt.

Bij de KiFiD kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. KiFiD behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze. Kijk voor meer informatie over de procedure bij het KiFiD op www.kifid.nl of neem contact op via:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257 | 2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 - 3338 999


Heb je online een product of dienst bij ons afgesloten? Dan kun je er ook voor kiezen om de klacht in te dienen via het Europese ODR Platform voor online geschillenbeslechting. Dien je de klacht in via het Europese ODR platform, vul dan op het klachtenformulier het volgende e-mailadres in: informatie@asnbank.nl.

Je kunt je klacht natuurlijk ook direct voorleggen aan de daartoe bevoegde burgerlijke rechter.