ASN Live Maastricht

De stad Maastricht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Net als ASN Bank. Het klimaat is dan ook een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens ASN Live op 16 februari 2016 in Maastricht.

Piet Sprengers van ASN Bank was zelf in Parijs aanwezig tijdens de klimaattop. Hij praat over wat overheden en bedrijven kunnen doen om klimaatdoelen te behalen. Dat doet hij met wethouder Grootheest van Maastricht en de directeur van het bedrijf dat het enige cradle-to-cradle wc-papier ter wereld produceert.

Advocaat Roger Cox klaagde met succes de Nederlandse staat aan in de klimaatzaak die hij namens Urgenda voerde. Hij doet zijn indrukwekkende verhaal. Het laatste gesprek is optimistisch. Teun van Roessel wil met zijn Solly System kinderen op een speelse manier laten kennismaken met duurzaamheid. Zijn zon-etende robot moet ze laten ervaren hoe het is om zelf energie op te wekken. ‘Wat mijn doelstelling over vijf jaar is? Dat scholen over de hele wereld werken met Solly System.’

, waarmee kunnen we je helpen?