Leefbaar loon in de kledingindustrie

In veel landen is het minimumloon in de kledingsector niet genoeg om van te leven. Dat geldt voor productiemedewerkers van kledingbedrijven en van hun toeleveranciers. Steeds meer mensen worden zich van dit probleem bewust, ook bij de bedrijven zelf. Maar de situatie vraagt om meer dan bewustzijn; er is actie nodig. Daarom zetten we ons de komende jaren in voor een leefbaar loon in de kledingindustrie.

Please find information in English at the bottom of the page.

Doelstelling

Als belegger kunnen we invloed uitoefenen op het beleid van bedrijven, en daarmee op hun praktijk. Dat geldt ook voor de dertien kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum. Zij voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Toch is er ook bij deze bedrijven verbetering mogelijk, onder meer op het gebied van leefbaar loon. Sommige textielbedrijven zijn goed op weg: ze hebben beleid en werken samen met NGO’s en vakbonden. Maar geen van alle betaalt een leefbaar loon uit. Daarom hebben we het volgende langetermijndoel vastgesteld:

In 2030 hebben alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum een leefbaar loon ingevoerd.

Kennis delen

De kern van onze doelstelling ligt in het meten van de sociale impact van de beleggingen van ASN Bank in de kledingindustrie. Sociale-impactmeting is nog in de pioniersfase. Wij vinden het belangrijk dat er meer kennis komt over leefbaar loon en over sociale-impactmeting. Daarom delen we de kennis die we hierover verzamelen, graag met anderen. Op deze pagina is alle informatie over onze aanpak te vinden.

Wat is leefbaar loon?

Met een leefbaar loon kunnen productiemedewerkers voorzien in hun eigen basisbehoeften en die van hun gezin. Dit houdt in: voeding, kleding, huisvesting, onderwijs en zorg. Daarnaast kunnen zij zo’n 10 procent van het loon sparen voor onvoorziene kosten. De hoogte van dit leefbare loon verschilt per land. Meer weten? Bekijk onze animatie over Leefbaar loon in de kledingindustrie:

Het belang van leefbaar loon

De invoering van een leefbaar loon helpt om de levensstandaard van arbeiders en hun gezin te verhogen. Maar het is vaak ook een katalysator om andere arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo neemt de kans op kinderarbeid af als de ouders van een gezin genoeg verdienen. Dat alles draagt bij aan een duurzame samenleving.

Het begin: nulmeting en rapport

Samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam voerden we in 2016 een nulmeting uit. Daardoor weten we nu in welk stadium de bedrijven in het ASN Beleggingsuniversum zich bevinden als het gaat om leefbaar loon. We kregen de benodigde informatie onder andere in gesprekken met de bedrijven zelf.

In november 2016 publiceerden we het rapport met de uitkomsten van de nulmeting en de methodiek die eraan ten grondslag ligt. De nulmeting betrof de volgende veertien bedrijven: Adidas, Amer Sports, Asics, Asos, Esprit, Gap, Gildan Activewear, H&M, Inditex, KappAhl, Lojas Renner, Marks & Spencer, Nike en Puma.

Strategie

We ontwikkelen een strategie om onze doelstelling te bereiken. Daarvoor voeren we gesprekken met diverse belanghebbenden, waaronder de overheid, de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), andere beleggers, en maatschappelijke organisaties en initiatieven. Op basis van deze samenwerkingen hebben we onder andere een handleiding voor bedrijven opgesteld. Deze handleiding helpt bedrijven op weg om een leefbaar loon in te voeren.

Activiteiten in 2017 en 2018

Hebben de bedrijven al verbeteringen doorgevoerd op het gebied van leefbaar loon? Dat hebben we in 2017 onderzocht via een nieuwe meting. Je leest de uitkomsten in het rapport. In 2018 voeren we opnieuw een meting uit. Daarbij maken we gebruik van een verbeterde methodiek en een check van een onafhankelijke partij op de betrouwbaarheid. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overige documenten

Het rapport 'Kledingbedrijven en leefbaar loon' bevat de nulmeting uit 2016 en uitleg over de methodiek.

ASN Bank working towards living wage in the garment industry

It is still far from reality: fair pay for people who make everyday consumer goods. The minimum wage in sectors such as clothing, electronics and food is often not enough to live on. In some cases it is even too low for survival. That particularly applies for workers employed by suppliers in these sectors. Although awareness of these problems is increasing, at company level too, the situation demands action. That is why ASN Bank is going to work towards a living wage over the next few years, starting with the garment industry. We have set ourselves the following long-term objective: all clothing companies within the ASN Investment Universe have implemented a living wage by 2030. Here you can find all the information about our approach.

Documents

, waarmee kunnen we je helpen?