Den Haag • 1 februari 2024

Duurzame beleggers die denken te investeren in groene fondsen, beleggen ongewild toch vaak in de fossiele industrie1. Dat blijkt uit een steekproef van ASN Bank onder 21 in Nederland bekende duurzame beleggingsfondsen die wereldwijd beleggen. Om beleggers van de informatie te voorzien waar zij recht op hebben, pleit ASN Bank voor meer transparantie door duurzame beleggingsfondsen.

Het klimaat speelt voor twee derde van de beleggers een belangrijke of doorslaggevende rol bij hun keuze om duurzaam te beleggen, blijkt uit onderzoek van IPSOS2. Ook geeft de helft van de duurzame beleggers aan dat zij zich misleid voelen als blijkt dat een duurzaam fonds in de fossiele industrie zou beleggen. Toch gebeurt dit regelmatig, constateert ASN Bank na een steekproef van 21 in Nederland bekende, 'duurzame' beleggingsfondsen die wereldwijd beleggen in aandelen. De bank concludeert dat 12 van de onderzochte fondsen net als in 2022 direct of indirect in de fossiele industrie investeren. Deze fondsen beleggen bijvoorbeeld in olie- en gasbedrijven, de productie van benzineauto's, de luchtvaartindustrie en cruiseschiprederijen. En dat is voor beleggers lang niet altijd duidelijk.

Van duurzame beleggingsfondsen mag verwacht worden dat zij open communiceren over hun beleggingen. Daarom moet de informatie waar beleggers recht op hebben beter, makkelijker en transparanter, stelt ASN Bank. "Omdat er geen objectieve criteria zijn waarop beleggingsfondsen gescoord worden, is het voor beleggers lastig te zien hoe duurzaam een fonds écht is", zegt Piet Sprengers, Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid van ASN Bank. "Je moet fondsbeheerders bijna op hun blauwe ogen geloven. Zo kunnen beleggers bijvoorbeeld kijken naar de factsheets van fondsen. Daarin staan in ieder geval de 10 grootste bedrijven waarin het fonds belegt, maar meestal niet alle beleggingen. Daarnaast vraagt die informatie ook kennis van zaken om het echt te kunnen begrijpen. Kortom: als belegger krijg je lastig een volledig beeld én moet je zelf aan de slag om echt te weten waarin je via een fonds belegt. Dat moet echt beter en begrijpelijker."

Vergelijken van fondsen in huidige regelgeving onderbelicht

ASN Bank is bekend met de Europese regelgeving op het gebied van transparantie en rapportageverplichtingen over duurzaamheid en beleggingsfondsen. Daarmee kunnen consumenten de keuzes van het beleggingsfonds echter niet op een eenvoudige manier vergelijken op thema's die zij belangrijk vinden. Om gevoelens van misleiding bij beleggers te voorkomen, is daarin nog een wereld te winnen.

Over ASN Bank

ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen die handelen met respect voor mens, dier en natuur. Klanten kunnen bij ASN Bank betalen, sparen, een hypotheek of verzekering afsluiten en beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. Ook verstrekt de bank financieringen aan projecten die passen bij haar duurzame missie. De strategie van ASN Bank is erop gericht om als digtale, duurzame bank te groeien door een sterke klantrelatie en een breed aanbod van producten en diensten.

ASN Bank maakt met BLG Wonen, RegioBank en SNS onderdeel uit van Volksbank. Samen maken zij de missie bankieren met de menselijke maat van Volksbank waar.

Financieel en duurzaam rendement

Sinds de start van het wereldwijde ASN Duurzaam Aandelenfonds in 1993 is het rendement vergelijkbaar met de wereldwijde index MSCI, waarin ook niet-duurzame bedrijven opgenomen zijn3. Naast een financieel rendement in euro's heeft een belegging in een ASN Beleggingsfonds ook een duurzaam rendement. Dit getal drukt de duurzame impact uit die een ASN Beleggingsfonds maakt.

In 2023 was het duurzame rendement:

  • In 2023 was de CO-uitstoot van de beleggingen van ASN Bank klanten in het ASN Duurzaam Aandelelenfonds 199.429.770 kilo minder dan de beleggingen in een gemiddeld beleggingsfonds.
  • Deze hoeveelheid CO₂ over heel 2023 is te vergelijken met de jaarlijkse uitstoot van 10.496 huishoudens. Bron: Milieu Centraal

[1] Op basis van het marktaandelenoverzicht uit het IPSOS onderzoek (2021) heeft ASN Bank in 2022 het productieaandeel van de duurzame beleggingsfondsen van de top 10 aanbieders bekeken. Vaak beleggen deze partijen in meerdere onderliggende fondsen. In 2023 is door ASN Bank opnieuw naar dezelfde (onderliggende) fondsen gekeken.

[2] Onderzoeksverantwoording: Aan de Beleggersmonitor van IPSOS werkten 1.500 (potentiële) beleggers mee. Het kwantitatieve onderzoek liep van 18 augustus t/m 4 september 2023 en werd uitgevoerd in opdracht van De Volksbank.

[3] Bron: morningstar.nl

Delen op: