Leefbaar loon: inspanningen kledingindustrie licht verbeterd, helder beleid noodzakelijk

7 oktober 2020

Een leefbaar loon voor arbeiders in de kledingindustrie is nog steeds niet vanzelfsprekend, terwijl de noodzaak hiertoe groter dan ooit is. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van ASN Bank naar leefbaar loon dat tijdens de jaarvergadering van het Platform Living Wage Financials gepresenteerd werd. Financiële instellingen, ngo’s en vertegenwoordigers uit de kledingindustrie stonden hier uitgebreid stil bij de gevolgen van Covid-19 voor textielwerkers in lagelonenlanden.

ASN Bank deed voor de derde keer onderzoek naar de manier waarop kledingbedrijven in haar beleggingsuniversum zich inspannen voor een leefbaar loon voor productiemedewerkers in de keten. Het beleid van in totaal 15 kledingbedrijven werd onderzocht op dit mensenrecht. Daarnaast deden PLWF-leden onderzoek naar het beleid van nog eens 14 kledingbedrijven.

Irina van der Sluijs, Senior adviseur mensenrechten bij ASN Bank en medeoprichter van het PLWF, is gematigd positief over de resultaten van dit jaar. “De mate waarin kledingbedrijven zich inspannen voor leefbaar loon is gelijk gebleven of licht verbeterd. Dat is op zich een mooie ontwikkeling, ook omdat wij onze meetmethode hebben aangescherpt. Toch ontbreekt het veel kledingbedrijven aan heldere doelstellingen en een strategie om een leefbaar loon en betere arbeidsomstandigheden daadwerkelijk te implementeren. Activiteiten zijn vaak versnipperd en dragen niet bij aan een hoger doel. De acties van kledingbedrijven beperken zich vooral tot een verwijzing naar ‘het betalen van het minimum loon‘.”

Covid-19: Kledingsector hard getroffen

Tegelijkertijd is de noodzaak groter dan ooit. De coronacrisis in het eerste kwartaal van 2020 leidde tot een sterk verminderde consumentenvraag. Dit dwong zowel inkopers van kledingbedrijven als fabrikanten om zich in korte tijd aan te passen. Terwijl veel overheden in de inkopende landen maatregelen namen om (kleding)bedrijven financieel te ondersteunen, bleef de meerderheid van de werknemers in de productieketen achter met weinig tot geen inkomsten.

Irina van der Sluijs: “Het maandloon van de meerderheid van deze werknemers is al onvoldoende om van te kunnen sparen. In de praktijk zijn zij dus dubbel zo hard getroffen. Naast deze zware last moeten velen hun gezondheid in gevaar brengen om nieuwe manieren van inkomen te vinden.”

Lees verder over de omvang van de problematiek

Oproep aan kledingindustrie: helder beleid

ASN Bank stelt dat kledingbedrijven meer kunnen doen om een leefbaar loon in hun bedrijfsvoering te implementeren. Allereerst door hun beleid en keuzes die zij hierin maken scherper te formuleren. In de tweede plaats door de werkelijke bijdrage van hun inspanningen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden te meten en hier transparant over te rapporteren. Om zowel kledingbedrijven als financiële instellingen hierin te ondersteunen, ontwikkelde ASN Bank met de andere leden van het PLWF een methodologie.

Ook financiële instellingen kunnen een volgende stap maken. Door meer aandacht te hebben voor de sociale aspecten van beleggingsbeleid en een ‘betekenisvolle dialoog’ met kledingbedrijven te voeren. Van der Sluijs: “Engagement voeren op een manier waarmee we écht impact kunnen maken. Dit houdt in: zelf onderzoek doen, een lange adem hebben, samenwerken, mijlpalen uitzetten en desinvesteren waar vooruitgang stokt.”

Leefbaar loon: katalysator voor een beter leven

Een leefbaar loon voorziet in de basisbehoeften van productiemedewerkers en hun gezin en doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede die gezinnen vaak al generaties in hun greep houdt. Daarmee functioneert het als een katalysator voor een beter leven.

ASN Bank: leefbaar loon is mensenrecht

ASN Bank neemt sinds 2016 het voortouw om leefbaar loon voor textielwerkers breed onder de aandacht te brengen. In 2030 moeten alle textiel- en kledingbedrijven in het beleggingsuniversum van ASN Bank een leefbaar loon betalen aan productiemedewerkers van directe leveranciers.

Lees hier verder hoe ASN Bank zich inzet voor leefbaar loon en mensenrechten

Download het rapport:

Delen op: