Hernieuwbare-energiesector slaat handen ineen voor duurzame productieketen

Den Haag • 6 maart 2023

ASN Bank gaat zich als supporting partner samen met zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, ngo’s en vakbonden inzetten voor de verduurzaming van de hernieuwbare-energiesector. Zo willen we risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade in de productieketens gezamenlijk aanpakken en voorkomen.

Vandaag werd het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector ondertekend, met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in die sector. Dat is belangrijk, want de productie van zonnepanelen en windmolens kan negatieve gevolgen hebben voor mens, milieu en biodiversiteit. Zo kunnen bedrijven te maken krijgen met problemen als ontbossing en het verlies van natuurlijke leefgebieden van dieren.

Ook mensenrechtenschendingen, zoals dwang- en kinderarbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, onveilige werkomstandigheden en uitbuiting van de rechten van lokale gemeenschappen kunnen voorkomen in de productieketens van zonne- en windenergie. De ketens zijn complex en missen transparantie, waardoor problemen niet door een individueel bedrijf kunnen worden aangepakt.

Verduurzaming keten


Diverse internationale bedrijven uit de sector hebben zich daarom aangesloten. ASN Bank wordt supporting partner van het convenant, net als ASN Impact Investors. Op deze manier willen we bijdragen aan de verduurzaming van ketens in de hernieuwbare energie, en ervoor zorgen dat dit onderwerp meer aandacht krijgt en meer organisaties zich aansluiten.

‘Voor een duurzame toekomst is de overstap naar hernieuwbare energie van groot belang, daar moeten we volop op inzetten,’ stelt Arie Koornneef, directeur van ASN Bank. ‘Maar bij die duurzame toekomst hoort ook dat we misstanden voor mens en milieu aanpakken die voorkomen bij de productie van bijvoorbeeld zonnepanelen of windturbines. We staan voor complexe vraagstukken, die we alleen samen kunnen oplossen.’

Internationale richtlijnen en toekomstige wetgeving


Het convenant heeft een looptijd van vijf jaar en wordt ondertekend door een brede coalitie. Door deelname committeren bedrijven zich aan het toepassen van internationale richtlijnen van de OESO en VN bij al hun activiteiten. Hiermee bereiden zij zich ook voor op toekomstige IMVO-wetgeving. De samenwerking wordt ondersteund door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, brancheorganisaties, financiële instellingen en belangenverenigingen. De aangesloten ngo’s, vakbonden en de SER gaan bedrijven ondersteunen met hun kennis en expertise bij de toepassing van IMVO.

Wat gaat er gebeuren


De komende jaren richten de partijen zich op het in kaart brengen van de ketens van individuele bedrijven en bijbehorende risico’s. Daarnaast worden praktijkervaringen gedeeld en collectieve projecten opgestart om verbeteringen door te voeren. De deelnemende partijen zetten zich gezamenlijk in om het bewustzijn rondom het belang van duurzame ketens te vergroten en hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen.

Een Europees convenant


Dit convenant brengt niet alleen Nederlandse bedrijven en organisaties samen, maar ook bedrijven en organisaties uit landen als Denemarken, Zweden, Duitsland, de Verenigde Staten, etc. Het Convenant is open voor deelname van bedrijven van over de hele wereld die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Omdat de hernieuwbare-energiesector zo internationaal is, helpt het om een internationale aanpak te hebben om samen te werken.

Delen op: