ASN Bank maakt rapport over waterkwaliteit mogelijk

7 maart 2019

De Nederlandse waterkwaliteit staat zwaar onder druk. Daardoor loopt de biodiversiteit gevaar en wordt waterzuivering steeds moeilijker en duurder. Dat blijkt uit het Onderzoek waterkwaliteit Nederlandse wateren van Natuur & Milieu. ASN Bank maakte dit onderzoek mogelijk.

Nederland is een waterland, maar de waterkwaliteit staat zwaar onder druk. De talloze sloten, beken, grachten en kleine plassen – samen een derde van de Nederlandse wateren – vallen buiten de huidige rapportages over waterkwaliteit. Daardoor kan er ongeremd vervuiling plaatsvinden. De waterkwaliteit van de grote rivieren en meren wordt wel gemeten, maar daarvan voldoet slechts 1% aan de Europese eisen. De belangrijkste vervuiling komt van mest, bestrijdingsmiddelen en riooloverstort bij hoosbuien.

Waterkwaliteit is cruciaal voor biodiversiteit

Goede waterkwaliteit is cruciaal voor de biodiversiteit. Veel vogels en insecten zijn afhankelijk van schoon water. Ook voor de mens zijn biodiversiteit en schoon water essentieel. Ze maken de productie van voedsel mogelijk. Ook zorgt schoon water voor goed, betaalbaar kraanwater en veilig zwemwater.

Overheid aan zet

De politiek geeft de waterkwaliteit al jarenlang geen prioriteit. De taken zijn versnipperd, waardoor geen enkel overheidsorgaan zich verantwoordelijk voelt. Tegelijkertijd is er wel lobby vanuit de landbouw om de maatregelen tegen de hoeveelheid mest en bestrijdingsmiddelen te voorkomen. Natuur & Milieu stelt dat de Rijksoverheid de regie moet nemen met ambitieus beleid en een heldere taakverdeling. Ook de waterschappen spelen een sleutelrol: zij kunnen veel meer werken aan kwaliteitsherstel en handhaven op overtredingen.

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. De waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk voor het oppervlaktewater en het beheer van de waterkanten. Ze zijn een onmisbare partner in verbetering van de biodiversiteit door schoner water. Natuur & Milieu brengt een stemhulp uit die duidelijk maakt welke partijen rekening houden met de waterkwaliteit. Ga naar natuurenmilieu.nl voor de stemhulp en het onderzoeksrapport.

ASN Bank en de waterkwaliteit

Biodiversiteit is een van de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid en we verstrekken leningen aan diverse gemeenten en waterschappen. Daarom hebben wij Natuur & Milieu financiële steun voor dit onderzoek verleend. We willen het grote belang van goede waterkwaliteit onder de aandacht brengen van alle betrokken partijen en burgers. Als iedereen de handen ineenslaat, kunnen er goede stappen worden gezet om weer een waterkwaliteit te krijgen die bij Nederland als waterland hoort.

Lees hoe ASN Bank aan een betere biodiversiteit werkt

Delen op: