Depositogarantiestelsel: bescherming van je geld

Als een bank failliet gaat, krijgt elke rekeninghouder tot € 100.000 terug. Deze regeling geldt voor de meeste rekeningen, rekeninghouders en banken, waaronder ASN Bank. De Nederlandsche Bank (DNB) voert de regeling uit. DNB bepaalt dus of je een vergoeding krijgt en hoeveel. ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. Deze heeft een bankvergunning en valt onder het Depositogarantiestelsel . Meer hierover lees je op de website van De Nederlandsche Bank.

Als je rekening onder de garantieregeling valt, zie je dit op de afschriften van je rekening. Je ontvangt dan ook een informatieblad over het Depositogarantiestelsel. Je krijgt het informatieblad ook als er meer geld op je rekening(en) staat dan het maximale bedrag van de garantie.

Voor wie is het Depositogarantiestelsel?

Het Depositogarantiestelsel is er voor particulieren en de meeste ondernemingen. Maar niet voor financiële ondernemingen (zoals pensioenfondsen) en de overheid (zoals gemeentes).

Welk bedrag is gegarandeerd?

Het gegarandeerde bedrag is € 100.000. Dit is het maximum per rekeninghouder en per bankvergunning. Heb je meer rekeningen bij één bank, dan geldt het maximum voor alle rekeningen samen.

Heb je een groter bedrag omdat je je huis hebt verkocht of een huis gaat kopen? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een aanvullende garantie. Dit is een garantie van maximaal € 500.000 tot 3 maanden na de storting. Deze garantie komt bovenop de reguliere dekking van € 100.000. De Nederlandsche Bank bepaalt welke garantie je krijgt.

Wat valt onder het Depositogarantiestelsel?

Het Depositogarantiestelsel geldt wel voor:

  • betaal- en spaarrekeningen
  • bijzondere spaarrekeningen, zoals termijndeposito’s
  • beleggingsrekeningen

Het Depositogarantiestelsel geldt niet voor beleggingen, zoals beleggingsfondsen, aandelen en obligaties. Voor beleggingen geldt het beleggerscompensatiestelsel (zie hiervoor de informatie onderaan deze pagina).

Veelgestelde vragen over het depositogarantiestelsel