Rood staan op de ASN Studentenrekening

Moet je een belangrijke uitgave doen en heb je net te weinig saldo? Of heb je onverwacht wat meer uitgegeven dan je van plan was? Dan is het handig als je tijdelijk kunt rood staan. Dit kan op je ASN Studentenrekening als je 18 jaar of ouder bent. Dit moet je wel eerst aanvragen.

Handig om te weten:

Rood staan is duur. Voordat je rood gaat staan, is het verstandig om je af te vragen of dat echt nodig is.

Hoe werkt rood staan?

Heb je 3 maanden of langer een ASN Studentenrekening? Dan kun je als je inlogt via onze website rood staan aanvragen. Hoeveel je rood mag staan, is afhankelijk van het inkomen op je rekening. Dat moet 3 maanden achter elkaar minstens even hoog zijn als het bedrag dat je rood wilt kunnen staan.

We stellen samen met jou een kredietovereenkomst op waarin we afspreken hoeveel je rood mag staan. Dit bedrag ligt tussen € 100 en € 250. Goed om te weten: je mag maximaal 90 dagen achter elkaar rood staan. Dat betekent dat minstens 1 dag (24 uur) per 3 maanden het saldo op je ASN Studentenrekening positief moet zijn.

3 dagen per maand rood staan zonder renteWe begrijpen dat de maand soms net te lang duurt. Daarom hoef je bij ons drie dagen per maand geen rente te betalen over het bedrag dat je rood staat met een maximum van € 250.

Wat kost rood staan voor studenten?

Je betaalt over het bedrag dat je rood staat 7% rente. Deze rente is variabel en op jaarbasis vanaf 31 augustus 2017. Dat betekent dat de rente kan veranderen. Je betaalt de rente 1 keer per kwartaal.

Rekenvoorbeeld 90 dagen rood staan

Totale kredietbedrag Variabele debetrentevoet Jaarlijks kostenpercentage Totale prijs
€ 100 7% 7% € 101,71
€ 150 7% 7% € 152,56
€ 200 7% 7% € 203,41
€ 250 7% 7% € 254,26

Uitleg berekening kosten rood staan

In de laatste kolom zie je hoeveel je na 3 maanden in totaal betaalt voor rood staan. We gaan er in dit voorbeeld vanuit dat:

  • De rente constant 7% is.
  • Je het bedrag bij 'Totale kredietbedrag' in 1 keer opneemt.
  • Je het bedrag inclusief de rente na 3 maanden terugbetaalt.

De ‘Totale prijs’ hebben we berekend met het ‘Jaarlijks kostenpercentage’ (JKP). Het JKP wordt bepaald op basis van de variabele debetrente en houdt er rekening mee dat je de eerste 3 dagen van een maand geen rente betaalt.

Het voorbeeld gaat uit van een looptijd van het krediet van 90 dagen. De looptijd van jouw krediet kan anders zijn. In dat geval wijkt het totale bedrag dat je betaalt, af van deze berekening.

Aanvragen rood staan

Heb je 3 maanden of langer een ASN Studentenrekening? Volg dan deze stappen als je rood staan wil aanvragen:

  1. Vul het aanvraagformulier in (pdf) 1,5 MB.

  2. Stuur het formulier naar informatie@asnbank.nl

  3. We kijken naar de door jou ingevulde gegevens. Vinden we het bedrag dat je rood kunt staan verantwoord? Dan krijg je een kredietovereenkomst.

  4. Stuur deze overeenkomst samen met de benodigde documenten weer getekend terug.

  5. Wij controleren je gegevens en is je kredietovereenkomst akkoord? Dan kun je binnen 5 werkdagen gebruikmaken van je krediet.

Wil je iets wijzigen zoals het bedrag dat je rood kunt staan? Of wil je stoppen met rood staan? Ook dan vul je bovenstaand aanvraagformulier in.

Meer informatie over rood staan

, waarmee kunnen we je helpen?