Beleggen met de ASN Beleggingsplanner

De ASN Beleggingsplanner geeft u in een paar eenvoudige stappen inzicht in:

 • het rendement van uw combinatie van beleggen en sparen; anders gezegd: wat kan die combinatie u opleveren?
 • welke inleg is nodig om uw doelbedrag te realiseren
 • hoeveel risico u loopt.

U leest hier meer informatie over hoe de verwachte rendementen en resultaten zijn berekend.

  Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

  De getoonde rendementen bij de keuze van uw fonds

  In de Beleggingsplanner kiest u een mixfonds. Ter ondersteuning van uw keuze ziet u bij het mixfonds het verwachte rendement voor een gemiddeld, een goed en een slecht jaar.

  De rendementen zijn berekend op basis van historische data en uitkomsten van verschillende economische scenario’s. De fondsen lopen van zeer defensief naar zeer offensief. Hoe offensiever het fonds is, hoe hoger het gemiddelde verwachte rendement is. Maar ook: hoe groter de verschillen tussen slechte en goede jaren zijn. In slechte jaren zullen de offensievere fondsen waarschijnlijk lagere rendementen laten zien dan de minder offensieve fondsen.

  De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

  Extra uitleg berekening verwachting rendement

  Verwachte resultaten

  Welk bedrag kunt u bij elkaar krijgen en hoeveel legt u hiervoor in? Dat ziet u in de tabel en de grafiek voor een gemiddeld, een slecht en een goed scenario.

  Wie berekent de verwachte resultaten?

  Disclaimer

  Update Beleggingsplanner (juli 2024)

  ,
  waarmee kunnen we je helpen?