ASN Bank - Voor de wereld van morgen
Ons duurzaamheids- beleid is uniek in de wereld

Uniek duurzaamheidsbeleid

Met het geld dat onze ruim 630.000 klanten ons toevertrouwen, maken wij toekomstgerichte keuzes voor een duurzame, rechtvaardige samenleving. Hoe wij die keuzes maken, is vastgelegd in ons unieke duurzaamheidsbeleid. Dit beleid geeft aan waar je geld wel en niet naartoe gaat. Het geeft ook aan hoe we ondernemingen, landen en projecten beoordelen op duurzaamheidsgebied. Het beleid is gebouwd op drie pijlers: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.

Mensenrechten

ASN Bank belegt in ondernemingen, overheden en organisaties die zorgvuldig omgaan met mensenrechten. Dat betekent onder meer dat je geld alleen terechtkomt bij landen en ondernemingen die zich houden aan de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens. En bij ondernemingen die goed voor hun werknemers zorgen, en geen kinderarbeid of dwangarbeid gebruiken.


Klimaat

Wij willen een bijdrage leveren aan vermindering van de CO2-uitstoot. Daarom hebben we een ambitieus doel: al onze financieringen en beleggingen moeten in 2030 netto volledig klimaatneutraal zijn. We financieren daarom projecten die de CO2-uitstoot verminderen, en projecten van wind- en zonne-energie. En we beleggen niet in fossiele energie, maar wel in ondernemingen die hun CO2-uitstoot beperken.


Biodiversiteit

ASN Bank wil bijdragen aan het behoud en de versterking van de biodiversiteit en van ecosystemen. Daarom beoordelen we de ondernemingen, landen en projecten waar je geld naartoe gaat, op zaken die de biodiversiteit beïnvloeden. We kijken of ze een goed milieu- en biodiversiteitsbeleid hebben. En of ze ook in de praktijk mens en natuur beschermen. We beoordelen kritisch hun praktijken op gebied van onder meer milieubelasting en -vervuiling, ontbossing, overexploitatie en dierenwelzijn.


Regelmatig beoordelen

We toetsen ondernemingen, landen en projecten regelmatig. Soms vallen financieringen of beleggingen daardoor af. Maar er komen regelmatig nieuwe bij, ook doordat we een positieve stimulans proberen te zijn voor ondernemingen die met een kleine of grotere verandering opeens wél binnen ons beleid passen.

Eerst mens en milieu, dan het rendement

Over rendement hebben we het niet in ons duurzaamheidsbeleid. Die economische afweging komt pas na de toetsing van bedrijven, projecten en overheden. Zo houden we ons beleid zuiver.

Wil jij ook duurzaam bankieren?

Wil je bankieren met de grootste duurzame bank in Nederland: ASN Bank? Open dan een particuliere of zakelijke rekening.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap