Online beleggen bij ASN Bank

De beleggingsomgeving binnen ASN Online Bankieren en ASN Mobiel Bankieren biedt u uitgebreide koers- en fondsinformatie.

Op deze pagina hebben we de meestgestelde vragen over de verwerkingstijden en de beleggingsomgeving voor u op een rijtje gezet.

Hoe snel wordt een beleggingsorder verwerkt?

U heeft een ASN Beleggingsrekening of ASN Doelbeleggen waarmee u participaties in de ASN Beleggingsfondsen kunt kopen, verkopen en switchen. Het moment dat een opdracht wordt uitgevoerd, hangt af van het tijdstip dat uw opdracht binnenkomt bij de bank.

Als ASN Bank uw opdracht tot aankoop en/of verkoop op een beursdag:

 • online vóór 15.00 uur, of
 • telefonisch vóór 14.30 uur

ontvangt, voeren we deze uit tegen de koers van de volgende beursdag. Deze beursdag noemen we de datum van uitvoering ofwel boekingsdatum. De valutadatum is de boekingsdatum + 2 beursdagen.

Geeft u een opdracht op een beursdag telefonisch door na 14.30 uur of online na 15.00 uur? Dan wordt de opdracht uitgevoerd tegen de openingskoers van de tweede beursdag na ontvangst. Het is dus goed mogelijk dat de koers waartegen de opdracht wordt uitgevoerd, afwijkt van de openingskoers van de dag dat u besloot tot aan- of verkoop.

Verwerkingstijden van verschillende soorten orders

Soort order Uitvoering
Eén fonds aankopen op een beursdag voor 15:00 uur. De order wordt direct geplaatst bij voldoende saldo op de geldrekening. Anders wordt de order niet geaccepteerd.
Meerdere fondsen aankopen. Gedurende de gehele dag meerdere losse opdrachten doorgeven en verzenden.
Fondsen aan- en verkopen op een beursdag voor 15:00 uur. De uitvoering van de aan- en verkopen vindt de eerst komende beursdag plaats.

Tip: Geef eerst de verkopen en daarna de aankopen door. Bij verkoop van alle participaties in een fonds kunt u de toekomstige opbrengst van de verkoop direct voor 90% gebruiken om nieuwe fondsen mee aan te kopen.
Een fonds omruilen voor het andere fonds. Een ruilorder wordt verspreid over twee beursdagen. De uitvoering van de verkoop vindt de eerstvolgende beursdag plaats. De beursdag daarop wordt (van de opbrengst van de verkoop) de aankoop uitgevoerd.

Tip: Zorg voor voldoende saldo op de geldrekening. Bij de aankoop nemen we namelijk 90% van de toekomstige opbrengst van de verkoop mee. De overige 10% moet dus beschikbaar zijn op uw geldrekening.
Een periodieke verkoop doorgeven. De mogelijkheid om periodiek te verkopen is niet meer beschikbaar.
Een periodieke aankoop doorgeven. Op de dag van de periodieke aankoop wordt er gecontroleerd of er voldoende saldo op de geldrekening staat voor de aankoop.

Tip: Zorg een dag van te voren voor voldoende saldo op de geldrekening.


Wanneer is de beurs geopend?

De beurs is geopend van maandag t/m vrijdag. Tijdens een beperkt aantal dagen is de beurs gesloten (o.a. op 1 mei). Als de beurs gesloten is tijdens een werkdag dan telt het niet als beursdag. Wij informeren u hierover tijdig. Bekijk op deze pagina een overzicht van de werk- en feestdagen.


Waarom zie ik de melding: vul een bedrag in onder een bepaalde waarde of verkoop de gehele positie?

Als u een verkooporder inlegt met een verwachte tegenwaarde van meer dan 90 procent van de totale waarde van de belegging in het desbetreffende beleggingsfonds krijgt u een signaal dat alleen alle participaties verkocht kunnen worden om risico’s van tekorten wegens koersverschillen te vermijden.


Tips bij aan- en verkopen

 • Doet u een aankooporder?
  Controleer eerst het saldo op uw geldrekening voordat u een aankooporder plaatst. De order wordt direct geplaatst bij voldoende saldo op de geldrekening. Heeft u onvoldoende saldo? Dan wordt de order niet geaccepteerd.
 • Doet u een periodieke opdracht?
  Zorg ervoor dat u bij een periodieke aankoopopdracht het benodigde bedrag een dag van te voren op de beleggingsrekening heeft staan.
 • Doet u een aan- en verkoop?
  Geef bij het inleggen van de orders eerst de verkopen en daarna de aankopen door. Verkoopt u alle participaties in een fonds, dan kunt u de toekomstige opbrengst van de verkoop direct voor 90% gebruiken om nieuwe fondsen mee aan te kopen.

Hoe kan ik afschriften stopzetten?

Wilt u geen afschriften meer ontvangen? Afschriften van aan- en verkopen in de beleggingsfondsen kunt u door ons uit laten zetten. Stuur ons een e-mail met uw verzoek.

Waar vind ik informatie over Dividend?

Als belegger ontvangt u jaarlijks in mei dividend over uw ASN Beleggingsfondsen op de beleggingsrekening. Standaard worden - van dit bedrag - automatisch nieuwe participaties in hetzelfde fonds gekocht (herbelegging). Als u liever het bedrag laat uitkeren op uw rekening dan kan dat ook. Binnen ASN Online Bankieren via 'Beleggen' - 'Dividend instellen' kiest u voor herbeleggen of uitkeren.

Het dividend per fonds over de afgelopen jaren en hoe het precies werkt met het uitkeren en herbeleggen leest u op onze Dividend informatiepagina.

Waarom toont de historie tot aan november 2017?

Op 11 november 2017 stapte ASN Bank over op een nieuwe aanpak om het rendement voor uw fonds(en) en portefeuille te berekenen. Dankzij deze nieuwe aanpak krijgt u een completer inzicht in het rendement, omdat we onder andere:

 • Het rendement van het fonds berekenen incl. dividend (en eventuele herbelegging daarvan).
 • Het rendement van de portefeuille berekenen incl. fondsen die aangekocht en vervolgens weer verkocht zijn.
 • Het rendement van de portefeuille berekenen na aftrek van alle kosten.

  Om de kwaliteit te kunnen garanderen van de vernieuwde berekening van het rendement gaat de historie van uw portefeuille niet verder terug dan 11 november 2017.

  Wat betekenen de gebruikte begrippen in de beleggingsomgeving?

  Aantal Aantal beleggingseenheden
  Koers Laatst bekende koers
  Waarde Historische waarde. Som van de gehele inleg.
  Rend STD Het rendement van de belegging (waarde – waarde STD)
  % STD Procentueel rendement van de belegging.
  Waarde YTD Waarde aan het eind van vorig jaar.
  Koers YTD Laatste koers van het vorige jaar.
  Rend YTD Rendement van de belegging sinds het eind van vorig jaar.
  % YTD Procentueel rendement van de belegging sinds het eind van vorig jaar.
  +/- Verschil met de koers van de vorige dag.
  % Procentueel verschil met de koers van de vorige dag.
  DR (%) Dagresultaat (in procenten).

  A